Putovanie časom na seredskom trhovisku: staré fotografie a kultúrny program oživili Mlynársku ulicu

Putovanie časom na seredskom trhovisku: staré fotografie a kultúrny program oživili Mlynársku ulicu

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
 
Na mestskom trhovisku sa v sobotu 6. apríla 2024 konala jedinečná exteriérová výstava, pripravená Občianskym združením VODNÝ HRAD s názvom "Podoby Mlynárskej ulice v čase". Podujatie privítalo návštevníkov starými fotografiami, ktoré dokumentujú históriu trhoviska a spoločenský život na Mlynárskej ulici v priebehu posledných 70 rokov.
 
Výstava sa konala pri príležitosti 335 rokov od udelenia práva konať v Seredi týždenné trhy v sobotu, bez ktorého sa v minulosti trhy konať nesmeli. Privilégium vydal v marci 1689 uhorský kráľ Leopold I. na žiadosť grófky Kataríny Esterházyovej, rodenej Tökölyovej, vdovy po zemepánovi Serede, Františkovi Esterházym. Získanie privilégia ovplyvnilo hospodársky rozvoj Serede, ktorá sa stala jedným z najvýznamnejších obchodných centier južného Považia.
 
Za myšlienkou a úspešným priebehom podujatia stojí Martina Hilkovičová, poslankyňa a aktívna členka Občianskeho združenia VODNÝ HRAD. Jej vízia viedla k tomu, že Mlynárska ulica sa na tento deň premenila na „živé múzeum“, ktoré ožilo starými príbehmi a zaujímavými zábermi minulosti. Keďže v našom meste exteriérové výstavy nie sú bežným javom, prilákala jej iniciatíva mnoho obyvateľov.
 
Už od skorého rána mali milovníci histórie a kultúry cez fotografie možnosť pohľadom preniknúť do dávnych čias. Medzi týmito vzácnymi zábermi sa skrývali ľudia, udalosti a miesta, ktoré svedčia o plynutí času a zmene Mlynárskej ulice - jednej z najstarších ulíc v Seredi. Autorstvo niektorých fotografií síce zostáva utajené, no ich hodnota v odhalení histórie mesta je neoceniteľná. Ako uviedlo OZ Vodný Hrad okrem Jozefa Kubányiho, autori viacerých fotiek nie sú známi, ale združenie verí, že pamätníkov na udalosti je veľa. Fotografie získali okrem Mestského múzea v Seredi aj z albumov rodín Scherhauferových, Hilkovičových, Javorových a zo zbierky Rastislava Petroviča.
 
Prítomný bol aj primátor mesta Ondrej Kurbel, ktorý v príhovore osobne vyzdvihol nápad zorganizovať takéto unikátne podujatie a poďakoval organizátorom, predovšetkým však Martine Hilkovičovej, za úsilie oživiť historické dedičstvo mesta a týmto spôsobom ho priniesť medzi obyvateľov.
 
Okrem obdivovania fotografií sa návštevníkom naskytla možnosť potešiť oči aj starými motorkami zo seredského Veteran car clubu. Hudobné vystúpenia talentovaných žiakov zo Základnej umeleckej školy J. F. Kvetoňa v Seredi dotvárali atmosféru podujatia, zatiaľ čo káva od Zereth Coffee osviežila návštevníkov. Hudba uličnej "hymny Mlynárčanov" a melódie "sereckej pesničky" s názvom "My sme všetci Seredané" sa rozliehali po okolí a sprevádzali návštevníkov na ich putovaní časom ale aj nákupmi na trhovisku.
 
Mlynárčania v minulosti organizovali rôzne kultúrne, športové a spoločenské akcie. „Obnovením organizovania rôznych malých podujatí sa snažíme  vrátiť spoločenský život do tejto časti mesta. Veríme, že trhovisko s pravidelnými trhmi v sobotu, športoviskom a spolu s prírodou blízkej rieky Váh, znova viacej ožije. Aby aj generácie po nás mohli spomínať na príjemné chvíle prežité v našom meste,“ uviedla Martina Hilkovičová.
Putovanie časom na seredskom trhovisku: Staré fotografie a kultúrny program oživili Mlynársku ulicuPutovanie časom na seredskom trhovisku: Staré fotografie a kultúrny program oživili Mlynársku ulicuPutovanie časom na seredskom trhovisku: Staré fotografie a kultúrny program oživili Mlynársku ulicuPutovanie časom na seredskom trhovisku: Staré fotografie a kultúrny program oživili Mlynársku ulicuPutovanie časom na seredskom trhovisku: Staré fotografie a kultúrny program oživili Mlynársku ulicuPutovanie časom na seredskom trhovisku: Staré fotografie a kultúrny program oživili Mlynársku ulicuPutovanie časom na seredskom trhovisku: Staré fotografie a kultúrny program oživili Mlynársku ulicuPutovanie časom na seredskom trhovisku: Staré fotografie a kultúrny program oživili Mlynársku ulicuPutovanie časom na seredskom trhovisku: Staré fotografie a kultúrny program oživili Mlynársku ulicuPutovanie časom na seredskom trhovisku: Staré fotografie a kultúrny program oživili Mlynársku ulicuPutovanie časom na seredskom trhovisku: Staré fotografie a kultúrny program oživili Mlynársku ulicuPutovanie časom na seredskom trhovisku: Staré fotografie a kultúrny program oživili Mlynársku ulicuPutovanie časom na seredskom trhovisku: Staré fotografie a kultúrny program oživili Mlynársku ulicuPutovanie časom na seredskom trhovisku: Staré fotografie a kultúrny program oživili Mlynársku ulicuPutovanie časom na seredskom trhovisku: Staré fotografie a kultúrny program oživili Mlynársku ulicuPutovanie časom na seredskom trhovisku: Staré fotografie a kultúrny program oživili Mlynársku ulicuPutovanie časom na seredskom trhovisku: staré fotografie a kultúrny program oživili Mlynársku ulicuPutovanie časom na seredskom trhovisku: staré fotografie a kultúrny program oživili Mlynársku ulicuPutovanie časom na seredskom trhovisku: staré fotografie a kultúrny program oživili Mlynársku ulicuPutovanie časom na seredskom trhovisku: staré fotografie a kultúrny program oživili Mlynársku ulicuPutovanie časom na seredskom trhovisku: staré fotografie a kultúrny program oživili Mlynársku ulicuPutovanie časom na seredskom trhovisku: staré fotografie a kultúrny program oživili Mlynársku ulicuPutovanie časom na seredskom trhovisku: staré fotografie a kultúrny program oživili Mlynársku ulicuPutovanie časom na seredskom trhovisku: staré fotografie a kultúrny program oživili Mlynársku ulicuPutovanie časom na seredskom trhovisku: staré fotografie a kultúrny program oživili Mlynársku ulicuPutovanie časom na seredskom trhovisku: staré fotografie a kultúrny program oživili Mlynársku ulicuPutovanie časom na seredskom trhovisku: staré fotografie a kultúrny program oživili Mlynársku ulicuPutovanie časom na seredskom trhovisku: staré fotografie a kultúrny program oživili Mlynársku ulicuPutovanie časom na seredskom trhovisku: staré fotografie a kultúrny program oživili Mlynársku ulicuPutovanie časom na seredskom trhovisku: staré fotografie a kultúrny program oživili Mlynársku ulicuPutovanie časom na seredskom trhovisku: staré fotografie a kultúrny program oživili Mlynársku ulicuPutovanie časom na seredskom trhovisku: staré fotografie a kultúrny program oživili Mlynársku ulicuPutovanie časom na seredskom trhovisku: staré fotografie a kultúrny program oživili Mlynársku ulicu