Aké sú skutočné príčiny konca AvatarFestu v Seredi?

Udalosti a ľudia     Bc. Ľubomír Veselický    
AvatarFest patril k najnavštevovanejším akciám, ktoré sa konali v našom meste. Možno až príliš otváral myseľ  a upriamoval ju na poznanie východných kultúr. Medzi  jeho hosťami býval aj najpredávanejší slovenský spisovateľ Jozef Banáš, ktorý v románe Kód 1 podľa slov Imricha Béreša poukazuje na to, na akom učení bola postavená pôvodná Kristova cirkev a kam sa vďaka niektorým jej predstaviteľom dostala dnes. Jozef Banáš v ňom zdôrazňuje, aké dôležité je mať vieru v sebe samom.
Akcia organizátora tohto podujatia otvorila otázky okolo jej samotnej  podstaty. Boli to  iba trhy s predajom drobností , alebo kultúrnospoločenské stretnutie? Isté je že AvatarFest nezapadal  do šablóny príslušného Všeobecne záväzného nariadenia.  Namiesto očakávanej zmeny VZN, ktorá mohla znamenať riešenie,  úprava VZN vykonaná nebola. Následkom je rezignácia organizátora, ktorý sa vedeniu mesta pokúšal aj osobne vysvetliť obsah AvatarFestu.  Nepodarilo sa. Z tohto dôvodu neverím v absolútnu  relevantnosť jeho  výroku: „Cesta, po ktorej od začiatku kráčali je v cieli a im sa podarilo naplniť všetky predsavzatia.“ Cesty tohto druhu totiž nikdy nekončia.
Nevylučujem ani to, že jedným z „argumentov“  na označenie nevhodnosti akcie boli blízke ulice okolo Domu kultúry zaplavené parkujúcimi vozidlami zo širokého okolia. Lebo tie sú: „Enem pro nás a naše dítky!“
Aby AvatarFest mohol pokračovať, nespravili zodpovední vôbec nič. Do úvahy beriem aj porady s témou AvatarFestu, ktoré nikam neviedli. Som zvedavý, ako sa budeme tváriť, keď sa táto akcia bude konať v niektorom blízkom meste. Napríklad v Galante.
 
Reakcia vedenia mesta na článok p. Veselického
Vyjadrenie p. Veselického, že „AvatarFest nezapadal do šablóny príslušného Všeobecne záväzného nariadenia“  v skutočnosti znamenalo, že sa konal v rozpore  s VZN 2/2015 ktorým sa upravuje predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach zriadených na území mesta Sereď... A teda aj to, že bývalé vedenie, ktorého súčasťou bol aj p. Veselický, v minulosti neriešilo tento rozpor. To, že počas týchto festivalov dochádzalo aj k trhovému predaju, potvrdil aj hlavný organizátor týchto podujatí  na osobnom stretnutí s vedením mesta i s hlavným kontrolórom mesta.
P. primátor mesta Ondrej Kurbel na tomto stretnutí i v ďalšej písomnej korešpondencii s hlavným organizátorom viackrát potvrdil vôľu i súhlas mesta s organizovaním týchto podujatí. Preto došlo na zastupiteľstve 8.2.2024 aj k úprave VZN 2/2015.
Zmeny vo VZN sa týkali aj povolenia trhového predaja v priestoroch DK aj počas soboty a nedele (doteraz to bolo možné len počas pracovných dní).
Taktiež sa na osobnom stretnutí s p. primátorom riešili aj možnosti parkovania návštevníkov AvatarFestu s tým, aby sa vyhlo parkovaniu na trávnatých plochách, ako k tomu v minulosti dochádzalo . Riešili sa možnosti parkovania v meste,  dokonca p. primátor ponúkol možnosť počas víkendov parkovať aj v priestoroch mestského úradu.
Už vzhľadom na uvedené fakty považujem článok p. Veselického za nepravdivý. To, že nebol osobne na rokovaní vedenia mesta s organizátorom a preto nemohol vedieť, na čom sa jeho účastníci dohodli, ho ešte nemôže viesť k záveru, že „nespravili zodpovední vôbec nič“.
A naviac, že „úprava VZN vykonaná nebola“, je skutočnosť, ktorá sa dala overiť či už vo zverejnených materiáloch zastupiteľstva i všeobecne záväzných nariadení.
 
Ing. Mária Fačkovcová
zástupkyňa primátora