Župné stredné školy ponúkajú 3.900 miest pre nových študentov, prihlášky je možné podať do 20. marca

Župné stredné školy ponúkajú 3.900 miest pre nových študentov, prihlášky je možné podať do 20. marca

Trnavský samosprávny kraj zriaďuje 44 stredných škôl, ktoré v školskom roku 2024/2025 otvoria 3.907 miest pre nových študentov. Župa záujemcov o štúdium na niektorej z jej stredných škôl motivuje radom benefitov, ako je napríklad štipendium, BUS karta či bezplatné ubytovanie na internátoch. Prihlášky je možné posielať prostredníctvom základnej školy do 20. marca 2024, a prehľad študijných a učebných odborov je k dispozícii v brožúre Kam na strednú.
 
„Župné stredné školy ponúkajú široké možnosti vzdelávania a študenti si môžu vybrať spomedzi 14 gymnázií a 30 stredných odborných škôl. Na 9-tich školách ponúkame vyučovanie v maďarskom jazyku. Reagujeme aj na dopyt z trhu práce, a od budúceho školského roka sme sa rozhodli otvoriť tri nové študijné odbory, a to odbor gymnázium so zameraním na informatiku, odbor agromechatronik a odbor ochrana osôb a majetku. Rovnako evidujeme zvyšujúci sa záujem o duálne vzdelávanie, počas ktorého môžu študenti získať Župný balík výhod a ďalšie benefity. V Trnavskom kraji majú žiaci končiacich ročníkov základných škôl skutočne širokú škálu možností kvalitného vzdelávania,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič s tým, že župa má v zriaďovateľskej pôsobnosti 44 škôl, pričom v kraji funguje ďalších 18 cirkevných a súkromných stredoškolských zariadení.
 
Aj v nasledujúcom školskom roku bude župa pokračovať s podporou študentov nedostatočne obsadených a perspektívnych študijných odborov na stredných školách. Na zozname sú zaradené odbory mäsiar, krajčír - dámske odevy, chemik operátor, záhradnícka výroba a služby, obrábač kovov, agropodnikanie - farmárstvo, murár, praktická sestra, biotechnológia a farmakológia, pričom od budúceho školského roka k nim pribudne aj odbor mechanik nastavovač. Študenti týchto odborov, ako i študenti zapojení do systému duálneho vzdelávania, môžu od župy získať mesačné štipendium, bezplatné cestovanie regionálnymi autobusmi a ubytovanie v internátoch. Do systému duálneho vzdelávania sa v školskom roku 2023/2024 zapojilo 26 stredných škôl, z toho 18 župných a 8 súkromných.
 
Ako doplnil riaditeľ Odboru školstva Úradu TTSK Stanislav Pravda, „Trnavský samosprávny kraj pokračuje v modernizácii a rozvoji športovej infraštruktúry pri župných stredných školách. V minulom roku bolo vybudované napríklad vonkajšie ihrisko pri Gymnáziu Ivana Kupca v Hlohovci, multifunkčné športovisko pri Spojenej škole v Holíči či nová telocvičňa pri Gymnáziu Ladislava Dúbravu v Dunajskej Strede. Taktiež aj prostredníctvom eurofondov zabezpečujeme skvalitňovanie praktického vyučovania a obnovu priestorov našich stredných škôl. V roku 2023 boli zmodernizované učebne a priestory napríklad na Strednej odbornej škole technickej v Galante, Strednej zdravotníckej škole v Skalici alebo na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Piešťanoch.“ 
 
Viaceré župné stredné školy dosahujú významné výsledky a úspechy v rôznych súťažiach. Gymnáziá najmä v predmetových olympiádach, školy s technickým zameraním sú úspešné v stredoškolskej odbornej činnosti a stredné odborné školy svoje zručnosti úspešne reprezentujú v rôznych baristických, barmanských a aranžérskych súťažiach, taktiež v súťažiach Skills Slovakia či Autoopravár Junior.
Prvé prijímacie kolo na talentové skúšky bude 29. apríla, v prípade potreby aj 30. a 26. apríla 2024. Druhé kolo bude prebiehať 9. mája, v prípade potreby aj 10. a 13. mája 2024. Prvé kolo prijímacích skúšok na ostatné stredné školy vrátane osemročných gymnázií bude 2. mája 2024, v prípade potreby aj 3. mája 2024. Druhý termín je stanovený na 6. a 7. mája 2024.
 
V školskom roku 2023/2024 navštevuje 44 župných stredných škôl viac ako 15.800 študentov, z ktorých je približne 3.700 prvákov a takmer 3-tisíc maturantov. V systéme duálneho vzdelávania študuje 949 študentov z 26 škôl. Zoznam všetkých 44 škôl v Trnavskom kraji spolu s informáciami o štúdiu nájdete v brožúre https://bit.ly/brozura2023.
Župné stredné školy ponúkajú 3.900 miest pre nových študentov, prihlášky je možné podať do 20. marcaŽupné stredné školy ponúkajú 3.900 miest pre nových študentov, prihlášky je možné podať do 20. marcaŽupné stredné školy ponúkajú 3.900 miest pre nových študentov, prihlášky je možné podať do 20. marcaŽupné stredné školy ponúkajú 3.900 miest pre nových študentov, prihlášky je možné podať do 20. marcaŽupné stredné školy ponúkajú 3.900 miest pre nových študentov, prihlášky je možné podať do 20. marca