Pozvánka ZŠ Juraja Fándlyho na DOD dňa 16.03.2024

Pozvánka ZŠ Juraja Fándlyho na DOD dňa 16.03.2024

Školstvo a vzdelávanie     ZŠ Juraja Fándlyho    
Pozvánka ZŠ Juraja Fándlyho na DOD dňa 16.03.2024