Pozvánka na slávnostnú akadémiu ZŠ Juraja Fándlyho - 40. výročie vzniku školy

Pozvánka na slávnostnú akadémiu ZŠ Juraja Fándlyho - 40. výročie vzniku školy

Školstvo a vzdelávanie     Mgr. Renáta Šidlíková, riaditeľka ZŠ Juraja Fándlyho    
Pozvánka na slávnostnú akadémiu ZŠ Juraja Fándlyho - 40. výročie vzniku školy