Oslava Medzinárodného dňa žien v Seredi

Oslava Medzinárodného dňa žien v Seredi

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
 
Mesto Sereď v spolupráci s Denným centrom pre seniorov aj tento rok pripravilo veľkolepú oslavu Medzinárodného dňa žien, ktorá sa konala v stredu 6. marca.  
 
Na úvod prebehla výročná členská schôdza, ktorú viedol Ján Horniak. Pozvanie prijala aj viceprimátorka Mária Fačkovcová, vedúca Oddelenia sociálneho, bytového a rodiny Silvia Adamčíková, starostka obce Vinohrady nad Váhom Eva Hanusová a obce Šintava Stanislava Režnáková. Vedúci centra Jozef Valábek v príhovore uviedol, že DC má celkom 297 registrovaných členov. Tí sa počas roka zúčastňovali množstva podujatí ako Candrbál, pochovávanie basy, súperenie v hode šipkami, bowlingu či v petangu, stavania mája, zdravotných prednášok, literárnych popoludní, súťaží v pečení, výstavy ovocia a zeleniny, spomienky na SNP, oslavy Dňa otcov, úcty k starším a podobne. Za zmienku stoja návštevy koncertov, divadiel, zájazdov a ozdravných pobytov. Na záver príhovoru vedúci Valábek poďakoval všetkým, ktorí sa za uplynulý rok pričinili v organizácii podujatí. Pokladníčka ZO DC Helena Živojinová informovala prítomných o hospodárení s finančnými prostriedkami za rok 2023.
 
Po ďalších oficiálnych informáciách už nasledoval hlavný bod programu a to oslava Medzinárodného dňa žien, ktorá má v Seredi dlhoročnú tradíciu.
Mesto si uvedomuje význam takýchto udalostí a preto sa snaží vytvárať priestor na stretnutia a zábavu pre ľudí vo vyššom veku. V estrádnej sále sa tak zišlo 180 hostí, čo svedčí o veľkej obľube tohto podujatia. Atmosféru spestrilo vystúpenie spevokolu POHODA. Po ich prezentácii nasledoval hudobný blok, ktorý hral a spieval talentovaný Miroslav Račák. Jeho starostlivo vybraný repertoár viedol k tomu, že sa mnoho prítomných ocitlo na parkete.
 
Aby sa dámam prejavila úcta a poďakovanie za ich výnimočnú úlohu v spoločnosti, boli na znak úcty obdarované kyticou kvetov. Toto drobné gesto dodalo oslave ešte viac slávnostného charakteru. Všetci sa tešili z nezabudnuteľného zážitku, ktorý spolu vytvorili a bude ešte dlho rezonovať u všetkých zúčastnených.
Oslava Medzinárodného dňa žien v SerediOslava Medzinárodného dňa žien v SerediOslava Medzinárodného dňa žien v SerediOslava Medzinárodného dňa žien v SerediOslava Medzinárodného dňa žien v SerediOslava Medzinárodného dňa žien v SerediOslava Medzinárodného dňa žien v SerediOslava Medzinárodného dňa žien v SerediOslava Medzinárodného dňa žien v SerediOslava Medzinárodného dňa žien v SerediOslava Medzinárodného dňa žien v SerediOslava Medzinárodného dňa žien v SerediOslava Medzinárodného dňa žien v SerediOslava Medzinárodného dňa žien v SerediOslava Medzinárodného dňa žien v SerediOslava Medzinárodného dňa žien v SerediOslava Medzinárodného dňa žien v SerediOslava Medzinárodného dňa žien v SerediOslava Medzinárodného dňa žien v SerediOslava Medzinárodného dňa žien v SerediOslava Medzinárodného dňa žien v SerediOslava Medzinárodného dňa žien v SerediOslava Medzinárodného dňa žien v SerediOslava Medzinárodného dňa žien v SerediOslava Medzinárodného dňa žien v SerediOslava Medzinárodného dňa žien v SerediOslava Medzinárodného dňa žien v SerediOslava Medzinárodného dňa žien v SerediOslava Medzinárodného dňa žien v SerediOslava Medzinárodného dňa žien v SerediOslava Medzinárodného dňa žien v SerediOslava Medzinárodného dňa žien v SerediOslava Medzinárodného dňa žien v SerediOslava Medzinárodného dňa žien v SerediOslava Medzinárodného dňa žien v SerediOslava Medzinárodného dňa žien v SerediOslava Medzinárodného dňa žien v SerediOslava Medzinárodného dňa žien v SerediOslava Medzinárodného dňa žien v SerediOslava Medzinárodného dňa žien v SerediOslava Medzinárodného dňa žien v SerediOslava Medzinárodného dňa žien v SerediOslava Medzinárodného dňa žien v SerediOslava Medzinárodného dňa žien v SerediOslava Medzinárodného dňa žien v SerediOslava Medzinárodného dňa žien v SerediOslava Medzinárodného dňa žien v SerediOslava Medzinárodného dňa žien v SerediOslava Medzinárodného dňa žien v SerediOslava Medzinárodného dňa žien v SerediOslava Medzinárodného dňa žien v SerediOslava Medzinárodného dňa žien v SerediOslava Medzinárodného dňa žien v SerediOslava Medzinárodného dňa žien v SerediOslava Medzinárodného dňa žien v SerediOslava Medzinárodného dňa žien v SerediOslava Medzinárodného dňa žien v SerediOslava Medzinárodného dňa žien v SerediOslava Medzinárodného dňa žien v SerediOslava Medzinárodného dňa žien v SerediOslava Medzinárodného dňa žien v SerediOslava Medzinárodného dňa žien v SerediOslava Medzinárodného dňa žien v SerediOslava Medzinárodného dňa žien v SerediOslava Medzinárodného dňa žien v SerediOslava Medzinárodného dňa žien v SerediOslava Medzinárodného dňa žien v SerediOslava Medzinárodného dňa žien v SerediOslava Medzinárodného dňa žien v SerediOslava Medzinárodného dňa žien v SerediOslava Medzinárodného dňa žien v SerediOslava Medzinárodného dňa žien v Seredi