Oznam - Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Oznam - Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Mestský úrad     mestský úrad    
Mesto Sereď oznamuje občanom, že na základe informácií zo Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. všetky laboratórne výsledky vzoriek vody sú v poriadku a vodu z vodovodu možno považovať za pitnú bez obmedzení.
Z tohto dôvodu budú stiahnuté poskytnuté cisterny s vodou.
Oznam - Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.