Havária vodovodu je odstránená, školy budú o svojom otvorení informovať samostatne

Mestský úrad     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MsÚ Sereď    
Západoslovenská distribučná aktuálne informovala mesto, že sa jej podarilo odstrániť haváriu potrubia na Školskej ulici.
 
Práve prebiehajú preplachy a odkalovanie a začalo sa aj s napúšťaním siete. Ak je voda z vášho kohútika vizuálne čistá, tak ju po prevarení môžete používať aj na pitie. O termíne, odkedy bude možné považovať vodu za pitnú aj bez prevárania, budeme informovať.
 
Základná škola Juraja Fándlyho, MŠ D. Štúra, špeciálna ZŠ na Fándlyho ulici, Obchodná akadémia Sereď aj Gymnázium V. Mihálika Sereď budú o svojom zajtrajšom fungovaní informovať rodičov prostredníctvom Edupage. V prípade ich otvorenia je odporučené, aby rodičia pripravili svojim deťom so sebou aj balenú vodu.
 
Cisterny s vodou ostanú pristavené na svojich pozíciách, kým nebude ohlásená kvalita vody z verejného vodovodu ako pitná.
 
Ilustračná foto: Freepik.com