POZOR: HAVÁRIA VODOVODU POKRAČUJE, ŠKOLY SA BOHUŽIAĽ NEOTVORIA

Mestský úrad     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MsÚ Sereď    
Západoslovenská vodárenská spoločnosť práve informovala mesto, že aj napriek ohlásenej obnove distribúcie vody nastala ďalšia havária na rovnakom úseku. Na opravách sa začne pracovať zajtra ráno a prevádzky škôl preto i napriek pôvodnej informácii nebudú obnovené.
 
Jedná sa o ZŠ J. Fándlyho, MŠ D. Štúra (elok. Fándlyho a Cukrovarská) a špeciálnu ZŠ na ulici Fándlyho. Na Obchodnej akadémii Sereď bude prebiehať online výuka a rovnako ohlásilo aj Gymnázium Sereď. 
 
Na odstránení havárie sa bude pracovať hneď ráno. Je potrebné rátať opäť s celodennou odstávkou vody. O ďalšom vývoji situácie vás mesto bude informovať.