Režim cisterien s vodou počas dnešnej odstávky vody

Režim cisterien s vodou počas dnešnej odstávky vody

Mestský úrad     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MsÚ Sereď    
Západoslovenská vodárenská spoločnosť v súvislosti s dnešnou ohlásenou odstávkou vody v značnej časti mesta Sereď informuje o umiestnení dvoch cisterien s úžitkovou vodou pre potreby obyvateľstva. Voda je úžitkovej kvality a po prevarení je vhodná aj na pitie.
 
Malá jedno-kubíková cisterna bude odstavená pri OD Kaufland na parkovisku od 9.00 hod. až do odvolania.
 
Veľká desať-kubíková bude robiť nasledovnú trasu: Ul. Trnavská (SAD) a Ul. Kasárenská (detský domov). Odstavená bude od 9.00 hod. na Ul. Trnavská 1 hod. a 30 min. (90 minút) a následne sa presunie na Ul. Kasárenskú na dobu 1 hod. a 30 min. (90 minút). Takto bude robiť trasu až do odvolania.
 
Miesta odstavenia cisterien sú na priloženej mape. 
ODSTÁVKA VODY 28.februára: Režim cisterien s vodou