POZOR: Kvôli havárii verejného vodovodu nebude zajtra 28. februára tiecť voda na nasledovných uliciach

POZOR: Kvôli havárii verejného vodovodu nebude zajtra 28. februára tiecť voda na nasledovných uliciach

Mestský úrad     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MsÚ Sereď    
Kvôli aktuálnej havárii vodovodného potrubia na Školskej ulici sa budú od zajtra rána približne od 8.00 hod. realizovať opravárenské práce. V tejto súvislosti budú bez prístupu vody z verejného vodovodu nasledovné ulice: Školská, Cukrovarská, Kukučínova, Mlynárska, Fándlyho, Mládežnícka, Dolnostredská, Vinárska, Vonkajší rad, Priemyselný park, Trnavská, Kasárenská, Bratislavská, Jarná, Letná a Poľná.
 
Vo vlastnom záujme už dnes, vopred upozorňujeme svojich občanov z týchto lokalít, aby sa predzásobili pitnou a úžitkovou vodou. Práce na opravách sú predbežne plánované na celý deň, stredu, 28. februára.
 
Cisterny s úžitkovou vodou budú od zajtra prístupné na sídlisku Fándlyho a na Mládežníckej ulici.
 
V prípade záujmu môžu občania využiť pitnú vodu zo sprístupnených studní mesta, ktoré sa nachádzajú v budove mestskej polície Sereď, na Legionárskej ulici pri budove Našej domovej správy a na Spádovej ulici.
 
Z dôvodu opatrnosti a predvídavosti odporúčame aj obyvateľom iných častí mesta sa predzásobiť pitnou a úžitkovou vodou.
 
Informácie budeme aktualizovať.
POZOR: Kvôli havárii verejného vodovodu nebude zajtra 28. februára tiecť voda na nasledovných uliciachPOZOR: Kvôli havárii verejného vodovodu nebude zajtra 28. februára tiecť voda na nasledovných uliciach