Ktoré ulice nebudú 28. 2. zásobené vodou z verejného vodovodu a kde nájdete cisterny s úžitkovou vodou??

Ktoré ulice nebudú 28. 2. zásobené vodou z verejného vodovodu a kde nájdete cisterny s úžitkovou vodou??

Mestský úrad     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MsÚ Sereď    
V súvislosti so zajtrajšou plánovanou odstávkou vody z verejného vodovodu, ktorá je spôsobená haváriou vodovodného potrubia na Školskej ulici, vám prinášame mapku ulíc, ktoré budú odstávkou zasiahnuté. Modrými bodmi sú v mape vyznačené aj plánované pozície cisterien s úžitkovou vodou (Fándlyho ulica a Mládežnícka ulica).
 
Z dôvodu opatrnosti a predvídavosti však odporúčame aj obyvateľom iných častí mesta sa predzásobiť pitnou a úžitkovou vodou aspoň na jeden deň pre potreby svojich domácností. 
 
V prípade záujmu môžu občania využiť pitnú vodu zo sprístupnených studní mesta, ktoré sa nachádzajú v budove Mestskej polície Sereď, na Legionárskej ulici pri budove Našej domovej správy a na Spádovej ulici.
 
Informácie budeme aktualizovať. 
 
Mapa: Ondrej Kurbel
Ktoré ulice nebudú 28. 2. zásobené vodou z verejného vodovodu a kde nájdete cisterny s úžitkovou vodou??