Nové pravidlá parkovania na ul. D.Štúra

Nové pravidlá parkovania na ul. D.Štúra

Mestská polícia     Iveta Tóthová    
 
Od 1. októbra 2023 vstúpil na Slovensku do platnosti Zákon o zákaze parkovania na chodníkoch s výnimkou špeciálne označených miest.
 
Mestská polícia v Seredi v spolupráci s mestským úradom a dopravným inšpektorátom GA mnohé parkovacie miesta, kde sa aj predtým parkovalo a priestor to dovoľoval zlegalizovali. Jednalo sa napríklad o ulice: Vonkajší rad, Železničná, Legionárska, Dolnomajerská, A. Hlinku, Garbiarska. Tieto chodníky sú riadne vyznačené príslušnou dopravnou značkou a v zmysle označenia tam vozidlá môžu parkovať.
 
Už v tom čase ale mestská polícia upozorňovala, že k niektorým zmenám predsa len príde a vodiči už nebudú môcť parkovať tak ako boli zvyknutí. Medzi také ulice patrí aj ľavá strana  ul. D. Štúra  od Cukrovarskej ul. smerom na materskú škôlku. V týchto dňoch tu pribudlo nové vodorovné značenie nazývané "cikcak čiara", ktoré významovo znamená ZÁKAZ STÁTIA.  Táto zmena má za cieľ zabezpečiť prístupnosť pre záchranné a dopravné služby. "Značenie bolo z časti obnovené po žltej čiare a viac predĺžené z dôvodu, že parkujúcimi vozidlami bol znemožňovaný prístup pre vozidlá dopravnej obsluhy a vozidlá hasičskej techniky v prípade požiaru vo vnútrobloku,"  uviedla mestská polícia.
 
Rešpektujte nové pravidlá, aby ste sa vyhli zbytočným nepríjemnostiam.
 
 
Nové pravidlá parkovania na ul. D.Štúra