Obyvatelia z bytových domov môžu dvakrát v roku dostať veľkokapacitný kontajner

Životné prostredie a príroda     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MsÚ Sereď    
Potrebujete veľkokapacitný kontajner na nepotrebné veci zo svojej domácnosti či pivnice? Obyvatelia bytových domov môžu požiadať o pristavenie kontajnera na uloženie starých nábytkov, kobercov, sanitárnej keramiky, či iných objemných odpadov a to až dvakrát ročne. Službu zabezpečí mesto bezplatne, resp. bude hradená z vašich uhradených poplatkov za odpady.
V prípade záujmu o takýto kontajner pred váš bytový dom je potrebné obrátiť sa so žiadosťou na svojho správcu bytového domu. Nevykladajte svoje odpady ku kontajnerovým stojiskám, znečisťujete tým verejný priestor a hrozí vám pokuta do 30 eur.
 
Pre obyvateľov z rodinných domov je z rovnakých zdrojov hradený servis zberu objemného odpadu priamo z pred rodinných domov, ktoré sa v Seredi tradične koná na jar a na jeseň. Najbližší termín zberu objemného odpadu od rodinných domov je 26. resp. 28. február.  Odpady je potrebné mať vyložené pred rodinným domom v deň zberu do 6:00 hod. rannej.
 
Využívajte zberný dvor
Ak sa vám výnimočne nahromadí väčšie množstvo odpadu, nevytvárajte neporiadok vo vašom kontajnerovom stojisku, vedľa neho a tobôž nie v prírode. Na zbernom dvore môžete celoročne odovzdať všetky vytriedené zložky komunálnych odpadov a to bezplatne (okrem stavebného odpadu, ten je za poplatok).
 
Na zbernom dvore nie je možné odovzdať:
- odpadové pneumatiky,
- nespotrebované lieky a zdravotnícke pomôcky,
- odpad vznikajúci pri výkone činnosti tvoriacej predmet podnikania fyzickej osoby – podnikateľa.
 
Zberný dvor mesta Sereď: Cukrovarská ulica č. 4347, tel.: 031 787 41 03
 
Ilustračná foto: MsÚ