RNDr. Denisa Bartošová, prednostka MsÚ Sereď

RNDr. Denisa Bartošová, prednostka MsÚ Sereď

Mestský úrad     RNDr. Denisa Bartošová    
Som rodáčkou z Piešťan, kde som pôsobila na Mestskom úrade Piešťany od roku 1991 najskôr ako referent a vedúci Odboru životného prostredia a potom od roku 2003 v pozícii prednostky mestského úradu. Od roku 2015 som na jedno volebné obdobie zastávala post prednostky Mestského úradu v Hlohovci. Po komunálnych voľbách som sa v roku 2019 opäť vrátila na mestský úrad do Piešťan. Z pozície prednostky som na vlastnú žiadosť odišla ku koncu roka 2023.
 
Počas celého môjho pôsobenia prednostky MsÚ som bola členkou Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy v SR, neskôr viceprezidentkou a v súčasnosti jej prezidentkou. Spolu s kolegami prednostami aktívne pracujeme v prospech 150 členov asociácie predovšetkým v oblasti vzdelávania, odborného poradenstva a tvorby legislatívy. Za veľmi dôležitú považujem aj našu spoluprácu so ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska), Úniou miest Slovenska, Asociáciou kontrolórov úradov samosprávy aj Asociáciou komunálnych ekonómov.
 
Prednostkou MsÚ v Seredi som od 1.1.2024. Verím, že moje bohaté odborné skúsenosti zo samosprávy, proaktívny a zodpovedný prístup k práci, dôslednosť i vysoké pracovné nasadenie budem môcť ponúknuť mojim kolegom na Mestskom úrade v Seredi. Chcem poďakovať pánovi primátorovi za príležitosť pracovať pre mesto Sereď. Na úrade aj na mestskej polícii ma milo privítali kolegovia, čo si veľmi vážim. Verím, že spoločnou prácou, komunikáciou a otvorenosťou dosiahneme veľa a budeme sa spoločne tešiť z úspechov mesta, z realizácie investícií a projektov, z organizovania aktivít pre občanov všetkých vekových kategórií a pozitívneho smerovania našej práce. 
RNDr. Denisa Bartošová, prednostka MsÚ Sereď