Dom kultúry pozýva na tradičné Pochovávanie basy, 13. februára

Kultúra a divadlo     DK Sereď