Nový grafikon mimoriadnej linky v súvislosti s uzatvoreným mostom

Mestský úrad     Referát dopravy a krízového riadenia mesta Sereď    
Platný od 1.2.2024