Rok 2023 na ZŠ J. Fándlyho

Rok 2023 na ZŠ J. Fándlyho

Školstvo a vzdelávanie     Mgr. Eva Kubicová    

V tieto januárové dni nového kalendárneho roku sa ohliadneme nachvíľu za rokom minulým. Čo nám rok 2023 dal a čo nám vzal? Bol pre nás úspešný? Podarilo sa nám splniť naše ciele a predsavzatia? Takéto otázky si kladú nielen ľudia doma, ale i všetky inštitúcie a ľudia, ktorí ich tvoria.

Rok 2023 sa pre ZŠ Juraja Fándlyho niesol najmä v znamení veľkých športových úspechov a „zelených zmien“.

Veľmi úspešne nás reprezentovali naši basketbalisti v 3×3 basketbale, ktorí získali na Majstrovstvách Slovenska bronzové medaily. Ešte úspešnejší bol minulý rok pre nový šport – flag futbal, ktorého výcvikové moduly prebiehali počas vyučovania u nás na škole. Naši žiaci spolu s kapitánkou tímu, pani učiteľkou Gombárikovou, sa stali historicky prvými víťazmi národného finále, a tak môžeme hrdo prehlásiť, že na škole máme majstrov Slovenska.  Okrem týchto „čerešničiek na torte“ sa nám darilo i v iných športoch. Volejbal, vybíjaná, badminton či atletika, naši žiaci sú naozaj pohybovo nadaní a my sa ich snažíme čo najviac v ich pohybovom rozvoji podporiť.

Veľmi úspešne nás reprezentovali naši basketbalisti v 3x3 basketbale, ktorí získali na Majstrovstvách Slovenska bronzové medaily. Ešte úspešnejší bol minulý rok pre nový šport – flag futbal, ktorého výcvikové moduly prebiehali počas vyučovania u nás na škole. Naši žiaci spolu s kapitánkou tímu, pani učiteľkou Gombárikovou, sa stali historicky prvými víťazmi národného finále, a tak môžeme hrdo prehlásiť, že na škole máme majstrov Slovenska.  Okrem týchto „čerešničiek na torte“ sa nám darilo i v iných športoch. Volejbal, vybíjaná, badminton či atletika, naši žiaci sú naozaj pohybovo nadaní a my sa ich snažíme čo najviac v ich pohybovom rozvoji podporiť.

Talentovaných žiakov máme i v oblasti techniky, svoju šikovnosť ukázali v krajskom kole technickej olympiády, kde sa umiestnili na krásnom druhom mieste.  Väčšie či menšie úspechy sme však zaznamenali i v oblasti folklóru, prednesových súťažiach a vedomostných súťažiach. Dokonca sa žiakom podaril i jeden krásny medzinárodný úspech v projekte Fast Heroes, ktorého cieľom je zvyšovať povedomie o cievnej mozgovej príhode. Naše dve žiačky, Viktória Šramatá a Nina Ivančíková, boli ocenené na medzinárodnom summite, ktorý sa uskutočnil v Aténach. Všetkým súťaženia chtivým žiakom týmto ďakujeme za reprezentáciu školy.

Naša škola sa ako jediná v našom meste hrdí titulom Zelená škola. Získať titul nie je vôbec jednoduché, je za tým veľa práce a jeho obhajoba je náročná. V roku 2023 sa nám však podarilo uskutočniť hneď niekoľko veľkých zmien. Zlepšilo sa separovanie odpadu v triedach, znížili sme množstvo produkovaného odpadu, z kabinetov a kancelárií úplne zmizli smetné koše.

Upratovanie školy sa tiež stalo ekologickejším, malé balenia čistiacich prostriedkov boli vymenené za väčšie, čím sme opäť prispeli k zníženiu tvorby odpadu. Fixky, ktorými sa píše na tabuľu, sme vymenili za ekologickejšiu verziu. Nové fixky vydržia dlhšie, dajú sa dopĺňať a tým sa znížila frekvencia ich výmeny a celkovo ich využitím vzniká o 90% menej odpadu. Ak sa Vám zdá, že slovo odpad sa tu opakuje až príliš často, je to tým, že práve tejto téme sa ako Zelená škola momentálne venujeme.

Okrem iného sme začali budovať Fándlyho školskú komunitnú záhradku. Opravila sa studňa, vysadili sa ovocné prvky, pribudol kompostér, odstránili sa prebytočné prvky a vznikol tak nový exteriérový priestor na vyučovanie. Azda najväčšou zelenou novinkou na škole je však fotovoltická elektráreň. Spolu 222 panelov vyrába energiu zo slnka. Od uvedenia do prevádzky (15.12.2023) nám už vyrobila 2,69 MWh elektrickej energie a ušetrila 1 tonu oxidu uhličitého. Projekt fotovoltickej elektrárne vypracoval a podal náš zriaďovateľ mesto Sereď, za čo im veľmi pekne ďakujeme.

Okrem športu a ekológie sa na škole samozrejme venujeme tomu najdôležitejšiemu, teda výchove a vzdelávaniu. Naši žiaci môžu v škole zažiť nielen tradičné, ale i netradičné vyučovacie metódy a formy práce. Poznatky prijímajú nielen pasívne, ale i aktívne. Tradičné vyučovanie striedajú blokové a projektové vyučovania, exkurzie, besedy, výstavy, návštevy divadelných predstavení a workshopy. Pravidelne sa zúčastňujú lyžiarskych výcvikov, škôl v prírode a mnoho oddychu a zábavy si užijú na koncoročných školských výletoch.

O pohodu nielen na výletoch, ale i priamo v škole sa starajú všetci naši zamestnanci na čele s podporným tímom. Ich pomoc najmä pri inklúzii znevýhodnených žiakov je nenahraditeľná. Podporný tím pripravuje pre znevýhodnených žiakov aj takzvané „wellbeeing dni“, ktorých cieľom je vzájomná podpora, ktorá vedie k dobrému pocitu zo seba samého.  

Pre dobré vzťahy v škole je dôležitá i komunikácia. I z toho dôvodu sme zaviedli novú formu konzultácií v trojlístku žiak, učiteľ a rodič. Všetko je podporené formatívnym hodnotením, ktoré žiaci dostávajú priebežne a na konci každého polroku. Dobré slovo je totiž mnohokrát dôležitejšie ako známka.

Čo sa týka prevádzkových podmienok, tak v škole neustále prebiehajú drobné, ale i väčšie úpravy. V lete sa maľovali ďalšie triedy, postupne dochádza k výmene opotrebovaných „chytrých stien“ za nové tabule, menia sa nástenky, kupujú sa nové lavice, pomôcky, digitálne technológie, vo vstupnom vestibule pribudol nový recepčný pult, na triedach prvého stupňa boli vymenené dvere. Za finančnú pomoc musíme tak, ako každý rok, poďakovať Združeniu rodičov pri ZŠ Juraja Fándlyho a taktiež i šikovným kolegom, ktorým sa darí získavať granty. V roku 2023 ich bolo hneď niekoľko. Získali sme 2500 € od Nadácie SPP na obnovu záhradky, 1500 € na triedne knižnice, 2000 € na Deň Ukrajiny a 4000 € na rozvojové projekty od Ministerstva školstva, 600 € od Stromu života a vďaka projektu Prilej olej sa podarilo získať už viac ako 1000 €.

Ako jednu z najdôležitejších udalostí roku 2023 spomenieme veľmi úspešný zápis žiakov do 1. ročníka. Podaných bolo 103 prihlášok a v septembri nastúpilo do školy 96 prváčikov. Prvýkrát v histórii školy sme otvorili triedu s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka, o ktorú bol veľký záujem. Celkovo školu navštevuje 714 žiakov, čím sme sa opäť zaradili medzi najväčšie školy nielen v okrese, ale i v kraji.

Naša škola však nie je dokonalá a bolo by nefér tváriť sa, že všetko je vždy perfektné, a že sa nám vždy len darí. Z času na čas sa vyskytnú i problémy a zažívame aj malé pády. Všetky problémy sa však snažíme ihneď riešiť, vhodne odkomunikovať a predchádzať ich opakovaniu. Nie vždy to ide ľahko. Ale tak je to i pri učení sa. Práca s chybou je v škole nenahraditeľný nástroj na získavanie nových vedomostí a zručností. I vďaka chybám a omylom sa môžeme posúvať neustále vpred. Kam by sme sa posunuli, ak by bolo všetko stále dokonalé?

Na záver chceme zaželať našej školičke a všetkým žiakom, zamestnancom, rodičom a priateľom školy veľa zdravia, šťastia, lásky a pohodových chvíľ v novom kalendárnom roku 2024. Naša škola v tomto roku oslavuje krásne 40. výročie a my už teraz pripravujeme mnoho aktivít, na ktoré sa môžu tešiť nielen naši žiaci.

V galérii Vám prinášame krátky prehľad našich úspechov a akcií, ktoré sa na škole uskutočnili v roku 2023. 

foto: archív ZŠ J. Fándlyho Sereď

Rok 2023 na ZŠ J. FándlyhoRok 2023 na ZŠ J. FándlyhoRok 2023 na ZŠ J. FándlyhoRok 2023 na ZŠ J. FándlyhoRok 2023 na ZŠ J. FándlyhoRok 2023 na ZŠ J. FándlyhoRok 2023 na ZŠ J. FándlyhoRok 2023 na ZŠ J. FándlyhoRok 2023 na ZŠ J. FándlyhoRok 2023 na ZŠ J. Fándlyho