Seredskí seniori sa priučili moderným technológiám

Seredskí seniori sa priučili moderným technológiám

Školstvo a vzdelávanie     Iveta Tóthová    
 
Súčasní seniori už nemajú problém využívať moderné technológie. Vedia pracovať s počítačom, tabletom či smartfónom, mnohí si dokážu vyhľadať informácie na internete, čítať novinky zo sveta, platiť internetbankingom a sú aktívni na sociálnych sieťach.
 
V snahe zvýšiť digitálnu gramotnosť menej technicky zdatných seniorov sa CZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi rozhodla zorganizovať kurz zameraný na základy práce s počítačom, internetom, komunikáciu cez e-maily a sociálne siete. Cieľom bolo zabezpečiť, aby aj starší občania mohli plne využívať výhody moderných technológií. Zúčastnilo sa ho 22 seniorov, ktorých školila  zást. školy Alena Forgáčová a nakoľko išlo o medzigeneračné vzdelávanie, participovali na ňom aj žiaci. Kurz prebiehal v novembri a decembri v  učebni CZŠ každý štvrtok. Vedúci Denného centra pre seniorov Jozef  Valábek vysoko vyzdvihol nápad zorganizovať takýto kurz a zároveň ocenil trpezlivosť vyučujúcich.
 
Zástupkyňa Alena Forgáčová uviedla: „Sme školou otvorenou pre každého (nielen pre deti) a základom nášho nového projektu „Zdieľaj skúsenosti a múdrosti“ je medzigeneračné vzdelávanie seniorov. Ako sa ukázalo, výmena informácií medzi mladou a seniorskou generáciou má skutočne mnoho výhod. Naši žiaci „zazdielali“ svoje praktické skúsenosti s DT a seniori im odovzdali svoje životné múdrosti. Pridanou hodnotou bol spoločne strávený čas a nové medzigeneračné priateľské vzťahy.“  Vzdelávanie bolo rozdelené na jednotlivé témy:
 
Mobilné telefóny - tu sa seniori oboznámili s ich výhodami a nevýhodami, doplnili si znalosti práce s vlastným zariadením, hlasovými správami či SOS tlačidlami.
 
Tablety – seniori sa naučili prácu s nimi vrátane bezpečnostných opatrení (heslá, prihlasovanie) a prevencie pred podvodmi, ktoré hrozia v online priestore.
 
Aplikácie pre zdravie a starostlivosť – seniori boli oboznámení s aplikáciami, ktoré im môžu pomôcť sledovať ich zdravie, krvný tlak, užívanie liekov a pod.
 
Sociálne médiá – seniori boli vyškolení ako cez ne komunikovať, zdieľať obsah s inými používateľmi ale aj ako byť obozretní, strážiť si súkromie a nezverejňovať osobné údaje.
 
Elektronické knihy - sú výbornou voľbou pre seniorov, pretože ponúkajú flexibilitu a pohodlie pri prístupe k literatúre. Dokážu zväčšiť písmo či podsvietiť podklad.
 
Videokonferenčné nástroje – seniori sa naučili pracovať s aplikáciami, vytvoriť si účet či zavolať a udržiavať tak vizuálny kontakt so svojimi blízkymi.
 
Digitálne vzdelávacie hry môžu byť zábavným nástrojom na udržanie mentálnej ostrosti, zábavy a trénovania mozgu. Seniorom boli odporúčané vhodné online hry, šachy, kvízy, krížovky.
 
Navigačné aplikácie pomocou ktorých môžu seniori jednoduchšie cestovať a orientovať sa.
 
Na hodinách sme sa často venovali aj aktuálnym témam napr. umelá inteligencia, dezinformácie, hoaxy a pod. Nie je vylúčené, že budeme pokračovať v tomto bezplatnom vzdelávaní aj v jarných mesiacoch. Osobitné poďakovanie patrí žiakom 8. ročníka CZŠ T. Ferenczymu, P.Karvayovi a L.Kalúzovi, ktorí ochotne venovali svoj voľný čas v poobedňajších hodinách a pomáhali seniorom zvládať praktické časti hodín,“ uzavrela zástupkyňa Forgáčová.
 
Školenie pokračovalo v januári aj v Dennom centre  seniorov a to pre širší okruh záujemcov. Tu sa priučili ovládaniu mobilov, plateniu a objednávaniu online, privolaniu pomoci ale aj nástrahám, ktoré mobilný svet prináša.
Seredskí seniori sa priučili moderným technológiámSeredskí seniori sa priučili moderným technológiámSeredskí seniori sa priučili moderným technológiámSeredskí seniori sa priučili moderným technológiámSeredskí seniori sa priučili moderným technológiámSeredskí seniori sa priučili moderným technológiámSeredskí seniori sa priučili moderným technológiámSeredskí seniori sa priučili moderným technológiám