Textilné remeslo prastarých mám ožilo aj v Seredi

Textilné remeslo prastarých mám ožilo aj v Seredi

Kultúra a divadlo     Mária Diková, vedúca mestského múzea v Seredi    
V Mestskom múzeu paličkujeme
 
Mestské múzeum v Seredi pripravilo Dielničku paličkovanej čipky ako projekt kreatívnej tvorby v oblasti umeleckého remesla na základe výskumu histórie seredskej čipky a vďaka viacročnej spolupráce a záujmu paličkárok zo Serede a regiónu. Seredské čipky tak pásikové ako aj mnohopárové majú bohatú škálu vzorov a vyznačovali sa pestrou farebnosťou. Obnoviť toto remeslo v regióne pomohla pani Anna Chlebovcová, ktorej vďačia viaceré paličkárky z regiónu za odborné vedenie.  
Už v septembri roku 2022 do apríla nasledujúceho roku 2023 prebiehal v múzeu kurz paličkovanej čipky pre začiatočníkov, ktorý viedli skúsené seredské paličkárky Ľubov Hudáková a Irena Dudášová. Celý kurz absolvovalo sedem účastníčok zo Serede a Šintavy. V septembri roku 2023 sme otvorili s týmito istými lektorkami nový kurz pre začiatočníkov a výučba prebieha s deviatimi účastníčkami každý štvrtok v galérii mestského múzea.
Pozitívnou správou k udržaniu kreatívnej tvorby v oblasti paličkovanej čipky môže byť aj fakt, že sme založili od 18. októbra 2023 v Seredi Klub paličkovanej čipky. Z prvého kurzu sa doň prihlásilo šesť paličkárok a jednu z nich si zvolili za vedúcu, ktorou je pani Silvia Suchánová zo Serede. Stretávajú sa v múzeu každú druhú nepárnu stredu. Radi privítame v klube aj nových členov.
Textilné remeslo prastarých mám ožilo aj v SerediTextilné remeslo prastarých mám ožilo aj v SerediTextilné remeslo prastarých mám ožilo aj v Seredi