Program mestského múzea na mesiac február 2024

Program mestského múzea na mesiac február 2024

Kultúra a divadlo     Mária Diková, vedúca mestského múzea v Seredi    

 

MESTSKÉ MÚZEUM – FÁNDLYHO FARA V SEREDI

Ulica M. R. Štefánika 8

OtvÁracie hodiny: OKTÓBER – APRÍL: Ut–So, 9°° - 17°° hod., INFO: Telefón:+421 950 894 373,

www.muzeum.sered.sk, e-mail: muzeum@sered.sk, facebook

 

Program na mesiac FEBRUÁR 2024

 

 

STÁLE EXPOZÍCIE:

PREHISTÓRIA SEREDSKÉHO REGIÓNU

HRAD ŠINTAVA

OBRÁZKY ODVIATE ČASOM, VÝSTAVA DOBOVÝCH POHĽADNÍC

ZO ZBIERKY RASTISLAVA PETROVIČA

LAPIDÁRIUM S BAROKOVÝMI SOCHAMI V RENESANČNEJ PIVNICI

VÝSTAVA TEHÁL ZO ZBIERKY DUŠANA IRSÁKA

LAPIDÁRIUM V MÚZEJNEJ ZÁHRADE S PILIEROM STREDOVEKÉHO KOSTOLA

 A S KAMENNÝMI FRAGMENTMI Z HOTELOV LICHTNER A FRIŠTACZKÝ

DIALÓG POZNÁVANIA HMATOM – EXPOZÍCIA PRE NEVIDIACICH

S 3D MODELOM MÚZEA, RADNICE A KOMENTÁROM K HISTÓRII SEREDE

Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP v rámci Programu podpory partnerstiev

 

Exponát mesiaca:

 

 KOVOVÝ NÁSTROJ  - ZVON Z KAŠTIEĽA

 

Malý zvon z kaštieľa bol odliaty zo zvonoviny, slúžil ako signálny nástroj pre grófov,

v 70. rokoch 20. storočia bol odložený v komore nájomného bytu v západnom krídle kaštieľa,

reštauroval ho reštaurátor Mgr. art. Martin Šmigrovský

 

Do zbierky múzea ho darovala rodina Behýlová a finančný príspevok na jeho reštaurovanie

poskytol Martin Behýl

 

 

SRDEČNE VÁS POZÝVAME  NA  VÝSTAVY:

 

ARCHITEKT FERDINAND SILBERSTEIN SILVAN  SEREDSKÝ RODÁK

Výstava o živote a diele židovského architekta Ferdinanda Silvana

a príbeh rodiny Silbersteinovcov zo Serede  

potrvá od 23. 2. 2024 do 31. 5. 2024

 

PRIPRAVUJEME NA MAREC:  Veľkonočné tvorivé dielne „Maľované vajíčko“, 19. – 20. marca 2024

              Klubové podujatie Slovom a hmatom „Pamiatky a pamätihodnosti v Seredi“, 22. marca 2024

Program mestského múzea na mesiac február 2024