Koncepcia pre rozvoj kultúry a cestovného ruchu na roky 2024 - 2028. DOTAZNÍK

Mestský úrad     Oddelenie školstva, športu a kultúry    
Vážení občania, mesto Sereď pripravuje Koncepciu pre rozvoj kultúry a cestovného ruchu na roky 2024 – 2028. Obraciame sa na Vás s prosbou o vyplnenie dotazníka. Jeho cieľom je špecifikovať problémy mesta, analyzovať požiadavky občanov v oblasti kultúry a cestovného ruchu.  Dotazník je anonymný. Získané údaje budú použité výlučne pre potreby vypracovania Koncepcie rozvoja kultúry a cestovného ruchu na území mesta Sereď. Dotazník je možné vyplniť elektronicky do 31.01.2024.
 
Ďakujeme za Váš čas, ktorý venujete vyplneniu dotazníka. Vaše ďalšie podnety a pripomienky môžete zaslať na adresu: skolstvo.sport@sered.sk
 
DOTAZNÍK NA VYPLNENIE TU.