Preventívny miniseriál mestskej polície a projektu Bezpečné mesto, mal za cieľ zvýšiť bezpečnosť na cestách v Seredi

Preventívny miniseriál mestskej polície a projektu Bezpečné mesto, mal za cieľ zvýšiť bezpečnosť na cestách v Seredi

Mestská polícia     Iveta Tóthová    
 
S cieľom zvýšiť povedomie a preventívne pôsobiť na občanov, pripravila Mestská polícia Sereď v spolupráci so súkromným internetovým médiom Seredonline sériu videí o dopravných nehodách, pri ktorých došlo k ohrozeniu života alebo poškodeniu majetku.
 
Uverejnených v prvej časti bolo 10 videí zaznamenaných mestským kamerovým systémom, ktoré mali byť výstrahou a poučením pre všetkých účastníkov cestnej premávky. Zábery poukazujú na dopravné nehody, ktoré sa stali z dôvodu nepozornosti, nepredvídavosti či neznalosti dopravných predpisov. Okrem toho sa v určitých prípadoch objavuje aj faktor požitia alkoholu, nedodržanie predpísanej rýchlosti ale aj arogancia vodičov.
 
Séria videí zachytáva dopravné nehody na rôznych častiach mesta. Medzi najrizikovejšie patrí križovatka ulíc M.R.Štefánika – Nám. slobody ( pri Lidli ), križovatka ulíc Čepeňská – A.Hlinku – Vojanská a ulica Cukrovarská. Účastníkmi sú nielen vodiči motorových vozidiel ale aj motocyklisti, cyklisti a chodci. Záznamy boli v prvom rade využité pri dokumentácii, vyšetrovaní a objasňovaní nehôd dopravnou políciou. Ich zverejnenie v médiu nepoukazuje na vinníkov nehôd ale má poukázať na to, ako k dopravnej nehode prichádza.
 
Mestská polícia chcela týmto projektom nielen upozorniť na problémy spojené s bezpečnosťou na cestách, ale zároveň motivovať všetkých účastníkov premávky k zodpovednému správaniu. Spoločne tak môžeme prispieť k vytvoreniu bezpečnejšieho prostredia pre nás všetkých a tak minimalizovať pravdepodobnosť dopravných nehôd a zranení. 
 
 
Projekt vzbudil pozornosť aj mimo Serede a reportáž o jeho edukatívnom prínose uverejnila aj TV JOJ, ktorú si môžete pozrieť na: https://videoportal.joj.sk/krimi/epizoda/117536-krimi    ( čas od 17:40 hod ).
Preventívny miniseriál mestskej polície a projektu Bezpečné mesto, mal za cieľ zvýšiť bezpečnosť na cestách v SerediPreventívny miniseriál mestskej polície a projektu Bezpečné mesto, mal za cieľ zvýšiť bezpečnosť na cestách v Seredi