Novoročné prianie primátora obyvateľom a mestu Sereď

Novoročné prianie primátora obyvateľom a mestu Sereď

Zvyky a tradície     Ing. Ondrej Kurbel, primátor mesta    
Vážení občania mesta Sereď, priatelia, susedia, kolegovia, rodina,
prajem nám všetkým, aby sme v každej situácii nachádzali spoločnú reč. V rodinách, v susedstve, v práci i v poslaneckých laviciach. Prajem Seredi, aby sa ľudia nášho mesta dokázali navzájom úprimne rešpektovať a pritom mohli ostať verní svojim vlastným názorom a presvedčeniam. Veď ako ľudia sme rôzni, preto je najdôležitejšia vzájomná úcta.
 
Z hmotných vecí prajem nášmu mestu, aby dôležité rozvojové projekty a projekty rekonštrukcií, ktorý bol možno dlhodobo zanedbávaný, nabrali novú rýchlosť a aby sa nám podarilo zabezpečiť dôležité financovanie.
 
Prajem Seredi, aby hodnota, ktorú má ukrytú vo svojich obyvateľoch, v občianskych združeniach, v športovcoch, v umelcoch, no aj v dobrote bežných ľudí, nás vedela spojiť. Prajem Seredčanom prosperitu, zdravie a napredovanie na všetkých úrovniach. Želám nám v meste pokojnú atmosféru, stabilitu a prajnosť.
Prianie primátora obyvateľom a mestu Sereď