Priania Seredčanov Seredčanom do roku 2024

Priania Seredčanov Seredčanom do roku 2024

Zvyky a tradície     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MsÚ Sereď    
 Čo pekné a dobré prajú Seredčania Seredčanom do nového roka? 

Originálne a inšpiratívne. Také sú želania, ktoré vám prinášajú Seredské novinky (www.seredskenovinky.sk). Po čom túžia malí prváčikovia zo Základnej školy J. Fándlyho? Aké predstavy prajnosti napísali deviataci z Komenského základnej školy? Ako vidia rok 2024 školáci z Cirkevnej základnej školy sv. Cyrila a Metoda? O svoje želania sa podelil aj primátor Ondrej Kurbel a dekan farnosti Ján Hallon. 
 
Ondrej Kurbel, primátor
Prajem Seredčanom, aby sme v každej situácii nachádzali spoločnú reč. V rodinách, v susedstve, v práci i v poslaneckých laviciach. Prajem Seredi, aby sa ľudia nášho mesta dokázali navzájom úprimne rešpektovať a pritom mohli ostať verní svojim vlastným názorom a presvedčeniam. Veď ako ľudia sme rôzni, preto je najdôležitejšia vzájomná úcta.
Z hmotných vecí prajem nášmu mestu, aby dôležité rozvojové projekty a projekty rekonštrukcií, ktorý bol možno dlhodobo zanedbávaný, nabrali novú rýchlosť a aby sa nám podarilo zabezpečiť dôležité financovanie.
Prajem Seredi, aby hodnota, ktorú má ukrytú vo svojich obyvateľoch, v občianskych združeniach, v športovcoch, v umelcoch, no aj v dobrote bežných ľudí, nás vedela spojiť. Prajem Seredčanom prosperitu, zdravie a napredovanie na všetkých úrovniach. Želám nám v meste pokojnú atmosféru, stabilitu a prajnosť.
 
Ján Hallon, dekan farnosť Sereď
Vo vianočnom čase, častejšie zaznieva evanjeliová myšlienka: „... pokoj ľuďom dobrej vôle.“ Novonarodené betlehemské Dieťa prichádza ako knieža pokoja. Chcel by som popriať, nám všetkým, aby vianočný pokoj prenikal do našich sŕdc počas celého roka. Aby sme v druhých ľuďoch nevideli svojich nepriateľov, ale aby sme hľadali to čo nás spája. Aby sme sa zamýšľali, ako druhým pomôcť, spraviť radosť, ako spoločne budovať našu krajinu, naše mesto, našu farnosť. K tomu vyprosujem aj Božieho požehnanie.
 
klient TEEN CHALLENGE SLOVAKIA n.o., Centrum pre deti a rodinu v Seredi
Prajeme Vám krásny a veselý Nový rok 2024. Nech je nový rok  plný lásky, pokoja a oddychu. Nech je vaše srdce obklopené láskou všetkých blízkych a žiari šťastím jasne ako Betlehemská hviezda. Nech zažijete chvíle, na ktoré budete vždy s úsmevom spomínať. Nový rok nech je plný šťastia, zdravia, dobrých ľudí a veľa Božieho požehnania. 
 
Žiaci zo ZŠ J. Fándlyho
 
Prváci:
Veľa spievajúcich ľudí. (Tamara)
Aby si tu ľudia viac pomáhali. (Dominik)
Aby tí, čo boli chudobní, mali peniažky. (Emko)
Aby všetky seredské deti boli šťastné. (Danielka Tóthová)
Aby sa zo Serede stalo najlepšie mesto na svete. (Adamko)
 
Deviataci:
Milé moje mesto, v novom roku 2024 ti želám, aby sa tvoje ulice zaplnili zeleňou a ľudia mohli spokojne tráviť voľný čas na nových športoviskách. Aby mali ľudia kde zmysluplne tráviť svoj voľný čas a mať úsmev na tvárach. (Miroslava)
Do nového roka 2024 želám nášmu mestu viac kultúrnych podujatí a želám mu, aby sa tu zachovala zeleň a viac úsmevu v uliciach. Želám mu, aby si tu ľudia viac odpúšťali a boli na seba dobrí. (Nina)
Do nového roku 2024 ti želám zachovať viac zelene, viac úsmevu ľuďom v uliciach, menej agresivity a agresívnych ľudí. (Nela)
Prajem Seredi, aby zrekonštruovala štadión. (Kevin)
Priala by som Seredi, aby zrekonštruovala kaštieľ. V jeho priestoroch by mohli vzniknúť nové kaviarne a reštaurácie, ktoré by určite ľudia prijali ako únik z tejto modernej reality.  (Viktória)
 
Žiaci zo ZŠ J. A. Komenského
 
Prváci ZŠ J. A. Komenského prajú mestu Sereď múdre deti, lásku, veľa peňazí, šťastných obyvateľov a zdravie.
 
Deviataci, A:
Mesto malé na brehu silného Váhu,
čože ti priať máme nového roka opäť na prahu?
Nemožno naľahko brať každé slovo.
Čože len treba splniť ti skoro?
Čo chýba nám všetkým dosť?
Most.
Ten jeden, čo preklenie železnice cestu
a pomôže mestu.
A tiež treba iné mosty-
duchovné a ľudské spoje-
od človeka k človeku,
teda, navzájom medzi ľuďmi,
aby dokázali byť k sebe vľúdni.
To chýba v našom meste.
A čo ešte?
Nech na rozvoj kultúry, vedy, športu
i na školstvo a rekreáciu
poskytnú poslanci štedrú dotáciu.
Ľudia múdri a odvážni v tomto meste
nech ho vedú po správnej ceste!
Aby sme sa nestratili v lese závisti a zloby
a z križovatiek hradských sme správne vyšli.
Nech naše mesto nie je obrazom pomýlenej doby!
A z každej našej púte s radosťou a láskou sem naspäť prišli!
 
Žiaci z Cirkevnej ZŠ sv. Cyrila a Metoda
 
Prváci:
Prajem vám šťastný a pokojný rok 2024. (Adelka)
Želám vám nech ste počas Silvestra so svojimi blízkymi! (Tomi)
Želám vám, aby napadlo veľa snehu, aby sme si postavili snehuliaka a mali krásny začiatok nového roka. (Lukáško)
Prajem vám ten najkrajší rok, aký ste kedy zažili. (Kristínka)
Nech k vám s novým rokom priletí kométa a prinesie vám lásku a šťastie. (Dávidko)
 
Deviataci:
Prajem všetkým v novom roku, aby mali všetko v oku. Prajem, aby všetkým zdravie prialo, nie ako minulý rok sa dialo. Peniaze, zlato a bitcoiny alebo dajaké milióny. Toto prajem všetkým Vám, čo Vás poznám aj nepoznám. (Kristián)
Milí Seredčania prajem Vám všetko len to najlepšie v novom roku, aby ste ho strávili so svojou rodinou a kamarátmi. (Marek)
Prajem všetkým Seredčanom, aby získali veľa síl v novom roku 2024, aby žili v mieri a slobode, nech tento ďalší rok bude pre všetkých požehnaním! Šťastný nový rok 2024! (Matej)
Milí Seredčnia, šťastný nový rok! Prajem Vám Božie požehnanie, dobré zdravie, veľa lásky, čistú vodu a čisté srdcia. Nech sa vám splnia len tie najlepšie úmysly! (Katarína)
V novom roku Vám želám 53 týždňov pohody, 366 dní šťastia, 8784 hodín bez starostí, 527 040 minút zdravia a 31 622 400 sekúnd lásky. (Laura)
 
Priania Seredčanov Seredčanom do roku 2024 priniesli tlačené Seredské novinky 1/2024 na strane 3. Nájdete ich aj v archíve mesta Sereď TU.
Priania Seredčanov Seredčanom do roku 2024