Príhovor dekana seredskej farnosti Jána Hallona k vianočným sviatkom

Príhovor dekana seredskej farnosti Jána Hallona k vianočným sviatkom

Zvyky a tradície     Iveta Tóthová    
Vianoce sú časom pokoja, lásky a vďaky. Každoročne Vám v tomto období prinášame príhovor dekana seredskej farnosti Jána Hallona pre všetkých občanov mesta:
 
Vianočný príhovor 2023
 
Býva zvykom zostavovať rebríčky najväčších a najkrajších miest na svete. Tieto mestá majú milióny obyvateľov a množstvo nádherných atrakcií. Spomeňme len talianske mesto Rím s koloseom a chrámom sv. Petra, francúzsky Paríž s Eifelovou vežou, grécke Atény s Akropolou a tak by sme mohli pokračovať ďalej. Mnohé z týchto miest sa predbiehajú, aby boli zapísané do zoznamu UNESCO, alebo aby sa stali mestami kultúry, prípadne aby v nich mohli usporiadať olympijské hry.
Cez Vianoce sa náš pohľad upiera na mesto, ktoré nie je ani veľké, nemá ani mimoriadne atrakcie. Mesto, ktoré je však mimoriadne tým, že sa v ňom narodil Spasiteľ sveta Ježiš Kristus. Je to mesto Betlehem. Prorok Micheáš zhruba 700 rokov pred Kristom hovorí o tomto meste: „A ty, Betlehem, v judejskej krajine, nijako nie si najmenší medzi poprednými mestami Judey, lebo z teba vyjde vojvoda, ktorý bude spravovať môj ľud, Izrael.“ Je zaujímavé všimnúť si význam názvu mesta Betlehem. Betlehem v preklade z hebrejčiny znamená dom chleba. Tu sa narodí ten, ktorý prichádza ako dar, aby nás nasýtil svojimi duchovnými darmi.
 
Opojský pán farár, Dr. Jozef Jurina, pred niekoľkými rokmi vydal knihu zamyslení pod názvom Vnútro otvorené dokorán. V tejto knihe rozpráva aj nasledovnú udalosť. Profesor filozofie na Univerzite v Toronte Jean Vanier rozjímal o láske. Zistil, že musí zmeniť svoj život. Rozpredal majetok a presťahoval sa do Francúzska do opustenej dedinky, kde na vlastné náklady dal opraviť kostol a domčeky, do ktorých zhromažďoval ľudí s rozličným postihnutím. Z malej komunity sa neskôr stala veľká rodina, známa v celom Francúzsku pod názvom Komunita Archa. Po ôsmich rokoch, počas vianočných sviatkov, dedinku navštívil filmový štáb, ktorý sa zúčastnil aj na svätej omši. Na začiatku sprievodu do kostola niesol kríž hrbatý muž, držal ho vysoko nad hlavou a zhrbený kráčal ako Kristus na Golgotu. Popri ňom išli so sviecami dvaja ochrnutí chlapci. Prvé čítanie čítal muž postihnutý rečovou vadou. V sprievode s obetnými darmi niesol sochu malého Ježiška mentálne postihnutý. Novinári o týchto Vianocia
ch napísali: „... to nebolo divadlo, to boli ozajstné Vianoce, tu sa ľudia znova stali ľuďmi...!“
 
Autor knihy zakončuje tento príbeh slovami: „Vo svete okolo nás sa zdá, akoby ani lásky nebolo. Pozrime hore do neba a prosme Boha - Lásku o pravú lásku... Anjeli dnes v Betleheme spievajú správu o narodení Dieťaťa: „Sláva Bohu, pokoj zemi.“ Pokoj tebe, pokoj každému, ľuďom dneška. Boh do nás vkladá nádej, aby sme túto správu niesli ďalej. Aby nikto nezostal smutný a bez lásky v tomto svete...“
Všetkým čitateľom Seredských noviniek vyprosujem radostný a pokojný čas vianočných sviatkov.
 
Ján Hallon, dekan v Seredi
Príhovor dekana seredskej farnosti Jána Hallona k vianočným sviatkom