Vianočné zvonenie v podobe študentov gymnázia

Vianočné zvonenie v podobe študentov gymnázia

Kultúra a divadlo     Iveta Tóthová    
V predvianočnom období sa mnohí z nás tešia na tradičné udalosti a podujatia, ktoré spríjemnia atmosféru v meste. V Seredi študenti Gymnázia V. Mihálika každoročne počas adventu prichádzajú na javisko Domu kultúry s hudobno-dramatickým pásmom pod názvom Vianočné zvonenie. Tento rok sa konal neuveriteľný 17. ročník v piatok 8. decembra. Diváci prežili večer plný hudby, spevu, tanca, rozprávok, koláčov a vianočného punču.
 
Študenti snažia každý rok priniesť niečo nové a prekvapivé, a tento rok nebolo inak. Učiteľka Marianna Krčmáriková k programu uviedla nasledovné: "Bohatý kupec a jeho tri dcéry si svojou originalitou, presvedčivost'ou a živelnost'ou podmanili srdcia divákov. Namyslenosť, pýcha, honba za šperkami a drahými látkami v postavách dvoch namyslených hrdopýšok bola konfrontovaná s láskavost'ou, jemnost'ou a skromnost'ou tretej dcéry. Hlavni predstavitelia vniesli do svojich postáv nielen svoju fantáziu okorenenú humorom, ale aj trochu sentimentu, ktorý nepochybne k rozprávkam patri. Rovnako skvele postavy zbojníkov a zbojníčky vykúzlili úsmev na tvárach divákov. Repliky pastierov a baču na salaši poháňaných dedinskými dievkami zaujali vtipom, ale predovšetkým bezchybným prevedením. Hudba znela nielen z reproduktorov, ale aj z hudobných nástrojov huslistiek, flautistky a klavíristky i krásneho spevu speváčky. V správnej rozprávke nechýbali ani spoločenský i ľudový tanec a podmanivý hlas recitátora dojal divákov k slzám. Moderátori programu svojim prejavom krásne doplnili texty, vinšované našimi primánmi. Celú atmosféru dokonale vyzdobeného javiska vel'mi precízne zabezpečoval náš zvukár."  Celé podujatie bolo vytvorené s láskou čo bolo cítiť v každom momente. Talent, šikovnosť a veľké nasadenie žiakov ocenilo obecenstvo veľkým potleskom.
Vianočné zvonenie v podobe študentov gymnáziaVianočné zvonenie v podobe študentov gymnáziaVianočné zvonenie v podobe študentov gymnáziaVianočné zvonenie v podobe študentov gymnáziaVianočné zvonenie v podobe študentov gymnáziaVianočné zvonenie v podobe študentov gymnáziaVianočné zvonenie v podobe študentov gymnáziaVianočné zvonenie v podobe študentov gymnáziaVianočné zvonenie v podobe študentov gymnáziaVianočné zvonenie v podobe študentov gymnáziaVianočné zvonenie v podobe študentov gymnáziaVianočné zvonenie v podobe študentov gymnáziaVianočné zvonenie v podobe študentov gymnáziaVianočné zvonenie v podobe študentov gymnáziaVianočné zvonenie v podobe študentov gymnáziaVianočné zvonenie v podobe študentov gymnáziaVianočné zvonenie v podobe študentov gymnázia