Vianočné ĎAKOVANIE ANJELOM STRÁŽNYM

Vianočné ĎAKOVANIE ANJELOM STRÁŽNYM

Kultúra a divadlo     Iveta Tóthová    
 
Ďakovanie anjelom strážnym je každoročné vystúpenie žiakov Základnej umeleckej školy J.F.Kvetoňa v Seredi, ktoré je už neodmysliteľnou súčasťou predvianočného obdobia v meste. Tento rok sa podujatie konalo 14. decembra v estrádnej sále Domu kultúry. V programe vystúpilo viac ako 120 žiakov hudobného, tanečného, literárno-dramatického a výtvarného odboru. Riaditeľka ZUŠ Dagmar Šajbidorová uviedla: „Dramaturgia programu je zakaždým ladená vianočne, duchovne a rozprávkovo. Každým vystúpením sa snažíme odovzdať posolstvo dobra, lásky, šťastia, rodiny a domova. Tou tohoročnou myšlienkou je recept na šťastie od J. Wericha - mať rád ľudí, vzájomne si pomáhať a byť ohľaduplný.“

V tomto školskom roku oslávila ZUŠ 75.výročie založenia, preto bolo predstavenie venované práve tejto udalosti. Program vystúpenia bol bohatý na rôzne žánre. Okrem klasických hudobných skladieb zazneli aj vianočné melódie a vinše, ktoré vytvorili jedinečnú atmosféru adventného obdobia. Okrem hudby a tanečných choreografií to bola aj ukážka dramatizácie rozprávky Mrázik.
 
Mimo domácich talentov sa predstavili aj hostia z partnerskej Základnej umeleckej školy z Tišnova (ČR),  s ktorým naša umelecká škola tento rok nadviazala partnerské vzťahy.  Predstavili sa Vianočným koledovaním a modernými tancami. Sprievodným podujatím k vystúpeniam bola aj výstava maliarskych prác žiakov. Ich talent a schopnosť vyjadrovať svoje emócie prostredníctvom farieb a plátna boli skvelým umeleckým doplnkom.

"Ďakujem všetkým kolegom, pedagogickým aj nepedagogickým, ktorí sa podieľali na príprave tohto projektu. Verím, že vďaka ich zanietenej umeleckej pedagogickej činnosti sme Vám pripravili krásny adventný podvečer. Naše poďakovanie patrí aj našim podporovateľom: Mestu Sereď, Združeniu rodičov pri ZUŠ a firme BIC Slovakia s.r.o.Sereď a mediálnej podpore Seredských noviniek,"  uzavrela riaditeľka Šajbidorová.
Vianočné podujatie ĎAKOVANIE ANJELOM STRÁŽNYMVianočné podujatie ĎAKOVANIE ANJELOM STRÁŽNYMVianočné podujatie ĎAKOVANIE ANJELOM STRÁŽNYMVianočné podujatie ĎAKOVANIE ANJELOM STRÁŽNYMVianočné podujatie ĎAKOVANIE ANJELOM STRÁŽNYMVianočné podujatie ĎAKOVANIE ANJELOM STRÁŽNYMVianočné podujatie ĎAKOVANIE ANJELOM STRÁŽNYMVianočné podujatie ĎAKOVANIE ANJELOM STRÁŽNYMVianočné podujatie ĎAKOVANIE ANJELOM STRÁŽNYMVianočné podujatie ĎAKOVANIE ANJELOM STRÁŽNYMVianočné podujatie ĎAKOVANIE ANJELOM STRÁŽNYMVianočné podujatie ĎAKOVANIE ANJELOM STRÁŽNYMVianočné podujatie ĎAKOVANIE ANJELOM STRÁŽNYMVianočné podujatie ĎAKOVANIE ANJELOM STRÁŽNYMVianočné podujatie ĎAKOVANIE ANJELOM STRÁŽNYMVianočné podujatie ĎAKOVANIE ANJELOM STRÁŽNYMVianočné podujatie ĎAKOVANIE ANJELOM STRÁŽNYMVianočné podujatie ĎAKOVANIE ANJELOM STRÁŽNYMVianočné podujatie ĎAKOVANIE ANJELOM STRÁŽNYMVianočné podujatie ĎAKOVANIE ANJELOM STRÁŽNYMVianočné podujatie ĎAKOVANIE ANJELOM STRÁŽNYMVianočné podujatie ĎAKOVANIE ANJELOM STRÁŽNYMVianočné podujatie ĎAKOVANIE ANJELOM STRÁŽNYMVianočné podujatie ĎAKOVANIE ANJELOM STRÁŽNYMVianočné podujatie ĎAKOVANIE ANJELOM STRÁŽNYMVianočné podujatie ĎAKOVANIE ANJELOM STRÁŽNYMVianočné podujatie ĎAKOVANIE ANJELOM STRÁŽNYMVianočné podujatie ĎAKOVANIE ANJELOM STRÁŽNYMVianočné podujatie ĎAKOVANIE ANJELOM STRÁŽNYMVianočné podujatie ĎAKOVANIE ANJELOM STRÁŽNYMVianočné podujatie ĎAKOVANIE ANJELOM STRÁŽNYMVianočné podujatie ĎAKOVANIE ANJELOM STRÁŽNYMVianočné podujatie ĎAKOVANIE ANJELOM STRÁŽNYMVianočné podujatie ĎAKOVANIE ANJELOM STRÁŽNYMVianočné podujatie ĎAKOVANIE ANJELOM STRÁŽNYMVianočné podujatie ĎAKOVANIE ANJELOM STRÁŽNYMVianočné podujatie ĎAKOVANIE ANJELOM STRÁŽNYMVianočné podujatie ĎAKOVANIE ANJELOM STRÁŽNYMVianočné podujatie ĎAKOVANIE ANJELOM STRÁŽNYMVianočné podujatie ĎAKOVANIE ANJELOM STRÁŽNYMVianočné podujatie ĎAKOVANIE ANJELOM STRÁŽNYMVianočné podujatie ĎAKOVANIE ANJELOM STRÁŽNYMVianočné podujatie ĎAKOVANIE ANJELOM STRÁŽNYMVianočné podujatie ĎAKOVANIE ANJELOM STRÁŽNYMVianočné podujatie ĎAKOVANIE ANJELOM STRÁŽNYMVianočné podujatie ĎAKOVANIE ANJELOM STRÁŽNYMVianočné podujatie ĎAKOVANIE ANJELOM STRÁŽNYMVianočné podujatie ĎAKOVANIE ANJELOM STRÁŽNYMVianočné podujatie ĎAKOVANIE ANJELOM STRÁŽNYMVianočné podujatie ĎAKOVANIE ANJELOM STRÁŽNYMVianočné podujatie ĎAKOVANIE ANJELOM STRÁŽNYMVianočné podujatie ĎAKOVANIE ANJELOM STRÁŽNYMVianočné podujatie ĎAKOVANIE ANJELOM STRÁŽNYMVianočné podujatie ĎAKOVANIE ANJELOM STRÁŽNYMVianočné podujatie ĎAKOVANIE ANJELOM STRÁŽNYMVianočné podujatie ĎAKOVANIE ANJELOM STRÁŽNYMVianočné podujatie ĎAKOVANIE ANJELOM STRÁŽNYMVianočné podujatie ĎAKOVANIE ANJELOM STRÁŽNYMVianočné podujatie ĎAKOVANIE ANJELOM STRÁŽNYMVianočné podujatie ĎAKOVANIE ANJELOM STRÁŽNYMVianočné podujatie ĎAKOVANIE ANJELOM STRÁŽNYMVianočné podujatie ĎAKOVANIE ANJELOM STRÁŽNYMVianočné podujatie ĎAKOVANIE ANJELOM STRÁŽNYM