Piataci ZŠ J. Fándlyho v Seredi putovali po stopách našich predkov

Piataci ZŠ J. Fándlyho v Seredi putovali po stopách našich predkov

Školstvo a vzdelávanie     Michaela Porubanová, ZŠ J. Fándlyho Sereď    
V stredu, 29. novembra 2023, sa žiaci piateho ročníka Základnej školy Juraja Fándlyho v Seredi, zúčastnili dejepisno-náboženskej exkurzie do benediktínskeho kláštora v Hronskom Beňadiku a na hrad v Nitre.
 
Cieľom putovania bola návšteva známeho benediktínskeho opátstva, ktoré patrí medzi najstaršie a najvýznamnejšie stavebné a kultúrne pamiatky na Slovensku, stojace na mieste obývanom už vo veľkomoravskom období. Pod vedením pani učiteľky náboženskej výchovy, Mgr. Márii Sedlárovej, účastníkov putovania k historicko-kresťanským koreňom duchovne doprevádzal aj kaplán z farnosti Sereď, vdp. Mgr. Ladislav Mišura. Prehliadka ponúkla žiakom príležitosť vstúpiť do tajov sakrálnej architektúry kláštora pozostávajúcej z kapitulnej siene, klenotnice, knižnice, lekárne či pustovne. Prítomným sa tak priblížil mníšsky život v stredoveku, ako aj najvýznamnejšie relikvie svätých, ku ktorým patrí aj vzácna relikvia Božej krvi, ktorá bola darom od kráľa Mateja Korvína. Išlo o časť plátna šatky, ktorou Veronika utrela Ježišovu tvár pri krížovej ceste. Pri tejto vzácnej pamiatke mal každý možnosť sa pomodliť a prijať osobitné požehnanie. Žiakov zaujala aj prehliadka pôvodnej sýpky, bášt a nádvoria, ktorá im pomohla lepšie pochopiť systém protitureckej obrany, či výstava najstarších latinských rukopisov, ktoré vznikali v tomto opátstve. Atmosféru putovania starobylým kláštorom umocnil aj osviežujúci oddych pri bylinkovom čaji v miestnej čajovni.
Vyvrcholením exkurzie bola návšteva  Nitrianskeho hradu, ktorý je dominantou a zároveň najcennejšou pamiatkou mesta Nitra. Žiaci okrem odborného výkladu sprievodkýň, mali možnosť vstúpiť na miesta z čias Veľkej Moravy, navštíviť Diecézne múzeum, Katedrálu sv. Emerána, či hradné nádvorie spájané s významnými osobnosťami našich dejín, ako boli knieža Pribina, vierozvestovia Cyril a Metod alebo legendárny hrdina Corgoň.
Piataci ZŠ J. Fándlyho v Seredi putovali po stopách našich predkov Piataci ZŠ J. Fándlyho v Seredi putovali po stopách našich predkov