Pozývame Vás na podujatie: Ďakovanie anjelom strážnym

Pozývame Vás na podujatie: Ďakovanie anjelom strážnym

Umenie a literatúra     ZUŠ Sereď    
Radi Vás všetkých privítame na každoročnom vianočnom vystúpení
 
žiakov Základnej umeleckej školy Jána Fischera - Kvetoňa v Seredi s názvom

Ďakovanie anjelom strážnym,
 
dňa 14.decembra 2023 (štvrtok) o 17,00 hod.
 
v estrádnej sále Domu kultúry v Seredi.

Melódie vianočné, vinše sviatočné, s vďakou, pokorou zas
v tento adventný čas....

Vianočné vystúpenie sme pripravili v spolupráci s partnerskou ZUŠ z Tišnova (ČR).
 
Sprievodným programom je výstava žiakov výtvarného odboru s témou Zima.

Ďakujeme za podporu a spoluprácu: Mesto Sereď, Združenie rodičov pri ZUŠ, BIC Slovakia s.r.o.Sereď

Ste všetci srdečne pozvaní. Vstup je voľný!


 
Pozývame Vás na podujatie: Ďakovanie anjelom strážnym