Zomrela Paulína Kostková, držiteľka Ceny mesta Sereď

Zomrela Paulína Kostková, držiteľka Ceny mesta Sereď

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
 
S hlbokým zármutkom oznamujeme,
 
že dňa 1. decembra zomrela vo veku 80 rokov
 
pani Paulína Kostková.
 
 
Počas svojej aktívnej pracovnej činnosti bola pani Paulína Kostková od roku 1959 zamestnaná ako pracovníčka okresnej prokuratúry, neskôr od r. 1966 v ZIPP Sereď ako administratívna pracovníčka. Od r. 1974 až do r. 1998 pracovala v závode Pórobetón Dolná Streda ako vedúca odbytu, odkiaľ odišla do dôchodku.
 
Neskôr sa zapojila do činnosti Klubu dôchodcov na Jesenského ul. v Seredi, kde bola v roku 2001 zvolená do funkcie vedúcej klubu. Túto funkciu vykonávala až do roku 2012, kedy došlo k zlúčeniu dvoch klubov dôchodcov. V novovytvorenom Dennom centre pre seniorov pokračovala v aktívnej práci. Pomáhala pri organizovaní podujatí, pravidelne sa zúčastňovala rôznych okresných, krajských a celoslovenských športových hier, na ktorých reprezentovala seredských seniorov a získala množstvo medailí za vynikajúce umiestnenia.
 
Bola dlhoročnou členkou Okresného výboru Jednoty dôchodcov Slovenska v Galante. Pôsobila ako prísediaca osem rokov na Krajskom súde v Trnave a neskôr na Okresnom súde v Galante. V roku 2018 získala ocenenie Cena mesta Sereď. Bola príkladom toho, že dôchodkový vek treba prežiť a nie iba dožiť.
 
Posledná rozlúčka so zosnulou bude 7. decembra 2023 o 13:00 hod. na mestskom cintoríne v Seredi.
Zomrela Paulína Kostková, držiteľka Ceny mesta Sereď Zomrela Paulína Kostková, držiteľka Ceny mesta Sereď Zomrela Paulína Kostková, držiteľka Ceny mesta Sereď