Denný stacionár v obci Dolná Streda

Denný stacionár v obci Dolná Streda

Zdravie     obec Dolná Streda    
Nová služba pre ľudí so zdravotným postihnutím.
 
Od 1. januára 2024 bude otvorený nový denný stacionár v obci Dolná Streda.
Novo zrekonštruované priestory "starej fary" v obci Dolná Streda dostali novú podobu pod vedením starostu obce PhDr. Ľuboša Šúryho v spolupráci so správcom farnosti Mgr. Martinom Ferencom.
Sociálne služby budú poskytované deťom, mladým dospelým a obyvateľom so zdravotným postihnutím. 
V dennom stacionári máme zriadenú multisenzorickú miestnosť Snoezelen s využívaním interaktívnych terapeutických pomôcok. Je tu vytvorený priestor na získavanie nových skúseností a zážitkov, ktoré klienti nemôžu zažiť v domácom prostredí. 
Žiadosti k umiestneniu Vašich príbuzných môžete posielať na obecný úrad Dolná Streda, rovnako ako žiadosti v prípade záujmu zamestnania na pracovnú pozíciu fyzioterapeut, opatrovateľka, inštruktor sociálnej rehabilitácie alebo asistent sociálnej práce. 
Denný stacionár v obci Dolná Streda