Pesecká Leánka, Dornfelder, či Pálava. Šintavský chotár ponúka i takéto klenoty, okoštujete ich priamo od vinárov

Pesecká Leánka, Dornfelder, či Pálava. Šintavský chotár ponúka i takéto klenoty, okoštujete ich priamo od vinárov

Zvyky a tradície     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MsÚ Sereď    
V stredoveku patrila Šintava k piatim najväčším producentom vína na Slovensku, spolu s Bratislavou, Svätým Jurom, Modrou a Hlohovcom. Dnes sa novodobí vinári snažia o renesanciu. Vytvárajú zaujímavé podujatia pre propagáciu a rozvoj vinohradníckej a vinárskej kultúry. Napríklad v decembri pozývajú na koštovku mladých vín, bude to vraj symfónia ovocných chutí.
 
Kráľ Žigmund Luxemburský v roku 1423 udelil Šintave titul Slobodné kráľovské mesto. „Medzi právami bolo aj právo voľného výmeru vína, ktoré sa zachovalo až do 19. storočia,“ uviedol Peter Miklošík, zakladajúci člen a v súčasnosti čestný predseda Vinohradníckeho a vinárskeho spolku Šintava. Hovorí, že podľa historických máp zo stredoveku je možné usudzovať, že vinohradov v šintavskom chotári bolo asi 400 hektárov. „Pestovanie hrozna podporovala či už svetská alebo cirkevná vrchnosť a pestovanie hrozna a výroba vína bolo významným zdrojom príjmov vinohradníckych rodín,“ pokračuje v rozprávaní pán Miklošík. „Kolektivizácia poľnohospodárstva v 50-tych rokoch 20. storočia ukončila v našom regióne éru malých vinohradov. Tieto boli vyklčované a začala sa éra veľkovýrobného pestovania hrozna na Jednotnom roľníckom družstve. Spracovanie hrozna a výrob vína v našom regióne bolo sústredené do podniku Hubert J.E. Sereď a v súčasnosti aj firmy Dufrex, s r.o., prípadne Šintavan s r.o. Éra drobných vinohradníkov a výrobcov vína viac – menej skončila,“ vysvetľuje Peter Miklošík.
 
Zachovávanie tradícií
O obnovu tradície malých vinárov sa od roku 2019 pokúša Vinohradnícky a vinársky spolok Šintava. „Skoro po sto rokoch naviazal na tradíciu vinohradníckeho spolku z prvej Československej republiky. Cieľom spolku je rozvíjať a zachovať tradície malých  vinohradníkov a vinárov,“ objasnil vinár Miklošík. „Obnovili sme starú vínnu pivnicu pod obecným úradom v Šintave a vytvorili v nej expozíciu histórie vinohradníctva a vinárstva v Šintave. Je zároveň aj našim klubom, kde sa pravidelne stretávame. V roku 2021 sme vydali brožúru o histórii vinohradníctva a vinárstva v Šintave,“ uzavrel rozprávanie čestný predseda šintavských vinárov. Brožúra je pre záujemcov k dispozícii v historickej pivnici pod zasadacou miestnosťou obecného úradu.
 
Podujatia pre verejnosť
Spolok pristupuje k propagácii vinárskej problematiky ako ku kultúrno – spoločenskej udalosti. Organizujú podujatia nielen pre širokú verejnosť, ale aj pre svoje vinárske rodiny. Veď na úrode hrozna a výrobe vína sa podieľa vždy celá rodina a mnohokrát aj široký okruh priateľov a milovníkov vinohradníctva. K zaujímavým akciám patrí napríklad Vinársky pleskot biča, varenie gulášu, stretnutia vinárskych rodín, či vinobrania. Zaujímavým bolo napríklad aj zimné stretnutie s milovníkmi vinárskej kultúry priamo vo vinici. „Návštevníci sa reálne priučili technike rezu viniča, dozvedeli sa zaujímavosti z histórie našich viníc a mohli priamo vo vinohrade okoštovať vínko," doplnil Ján Koričanský, člen spolku.
 
Koštovka mladých vín
Aktuálne vinári pozývajú na koštovku mladých vín. V ponuke bude okrem iného Rizling vlašský, Veltlín zelený, Pinot Blanc, Dunaj, Tramín, Pesecká Leánka, Dornfelder, či Pálava a iné. S vinármi budete môcť diskutovať a oni vám radi porozprávajú o láske k vinárstvu a o tom, či boli tento rok podmienky pre kvalitu vína priaznivé. „Rok to bol pre vinárov ťažký. Potrápilo nás daždivé počasie, potom sucho a tiež choroby viniča. Úroda bola z tohto dôvodu slabšia, ako po minulé roky. Napriek tomu sa tešíme, že našim návštevníkom môžeme ponúkať na koštovku kvalitné mladé vínka. Očakávať môžu svieže ovocné vône, chute a tóny vínka,“ pozval na Koštovku mladých vín Roman Matušica, predseda Vinohradníckeho a vinárskeho spolku Šintava.
Koštovka sa uskutoční v sobotu 2. decembra od 15.00 v zasadacej miestnosti obecného úradu v Šintave, vstupné je 10 eur.  Počas koštovky budú prezentované aj videá „Rok vo vinici“ a „Od púčika vo vinici po pohár vína v pivnici“, réva, rodina, víno. Návštevníci budú mať možnosť lepšie pochopiť, že na výrobe vína sa podieľa celá rodina vinohradníka.
 
Všetky informácie nájdete aj na www.facebook.com/sintavavvs.
 
foto: VVS
Pesecká Leánka, Dornfelder, či Pálava. Šintavský chotár ponúka i takéto klenoty, okoštujete ich priamo od vinárovPesecká Leánka, Dornfelder, či Pálava. Šintavský chotár ponúka i takéto klenoty, okoštujete ich priamo od vinárov