Literárny večer Ruženy Scherhauferovej

Literárny večer Ruženy Scherhauferovej

Umenie a literatúra     Eva Vrabcová    
Dňa 24. novembra 2023 sa v Mestskom múzeu - Fándlyho fara v Seredi uskutočnilo ďalšie z podujatí Literárneho večera Ruženy Scherhauferovej. Tentokrát jej hosťami boli novinárka a spisovateľka Mgr. Soňa Rebrová a hudobník Daniel Tetliak.
 
Soňa Rebrová tento rok 8. septembra pokorila kanál La Manche a stala sa tak historicky druhou Slovenkou, ktorá kanál zdolala z Anglicka do Francúzska. Prítomným záujemcom porozprávala o svojich zážitkoch a pohnútkach, ktoré predchádzali tejto neľahkej úlohe. Pôvodne mala plávať už v júli, ale kvôli zlému počasiu odložili štart na september. Z pobrežia Veľkej Británie vyplávala ráno o 4 hodine a 15 minútach. Krátko po 20 hodine doplávala do Francúzska.
Prv ako s stala diaľkovou plavkyňou, pracovala ako novinárka, písala a píše knihy, venuje sa charite. Plávať začala ako 45 ročná. V súvislosti s charitatívnou činnosťou zdoláva slovenské vodné nádrže, napr. aj neďalekú Kráľovú. Súčasne jej tieto plavby slúžia aj ako tréning. Plavbu cez kanál spojila s cieľom pomôcť slovenským riekam a plávala na podporu Ligy proti rakovine a mimovládnej organizácie WWF Slovensko.
 
Pútavé rozprávanie doplnila aj obrázkami z video nahrávky. Prítomní hostia, ktorých bolo viac ako tridsať, jej kládli mnohé otázky, jednak súvisiace priamo s plávaním, ale aj s jej náročnou prípravou a množstva naplávaných kilometrov v bazéne, či v spomínaných vodných nádržiach. Jej najnovšou métou sa stalo preplávanie jazera Loch Ness v Škótsku. Rozprávanie Soni Rebrovej spestril hudobnými vsuvkami na klavíri Daniel Tetliak, učiteľ na ZUŠ Jána Fischera Kvetoňa v Seredi.
Literárny večer Ruženy ScherhauferovejLiterárny večer Ruženy ScherhauferovejLiterárny večer Ruženy ScherhauferovejLiterárny večer Ruženy ScherhauferovejLiterárny večer Ruženy ScherhauferovejLiterárny večer Ruženy ScherhauferovejLiterárny večer Ruženy ScherhauferovejLiterárny večer Ruženy ScherhauferovejLiterárny večer Ruženy ScherhauferovejLiterárny večer Ruženy ScherhauferovejLiterárny večer Ruženy ScherhauferovejLiterárny večer Ruženy ScherhauferovejLiterárny večer Ruženy Scherhauferovej