Mestská knižnica bude dočasne zatvorená

Mestská knižnica bude dočasne zatvorená

Mestský úrad     Mestská knižnica    
 
Od 1. decembra 2023  do 8. januára 2024
bude mestská knižnica v Seredi
ZATVORENÁ.
 
Prosíme čitateľov, aby knihy, ktoré nestihnú vrátiť do konca novembra, NEDÁVALI do Biblioboxu. Všetky výpožičky, ktorým výpožicňá doba uplynie 1.12.2023 a neskôr, budú automaticky predĺžené do 12. januára 2024.
 
Mestská knižnica bude dočasne zatvorená