Poďakovanie Mestu Sereď.

Občania a občianske združenia     Rozália Ladicsová, predsedníčka klubu    
Za všetkých našich členov občianskeho združenia Klub zdravotne postihnutých Sereď (KZP) sa chceme poďakovať Metskému úradu za pomoc a finančnú podporu pri uskutočňovaní nášho programu, ktorý aj vďaka mestu Sereď mohol byť tak ako každý rok bohatý a rozmanitý.
 
Z našich 560 členov sa okrem tých,  ktorým to zdravie už nedovoľuje a zostávajú v kontakte s klubom už len cez našich zástupcov-desiatkárov, sa ostatní zúčastňujú aktívne na akciách klubu, ktoré boli nielen ozdravné a oddychové ale aj náučné. Spolu sme odrekreovali vrátane jednodňových výletov 614 účastníkov: 145 členov navštívilo v troch turnusoch termálne kúpalisko vo Veľkom Mederi, na rekondičnom pobyte v Hokovciach sa zúčastnilo v dvoch pobytoch spolu 128 členov,  rekreácia v Maďarskej republike v Kéhide sa organizovala dvakrát v počte 94. Štvorďňových výletov do Prahy a Poľska sa zúčastnilo 102 našich členov.
 
Okrem toho sme zorganizovali aj viacero jednodňových výletov do Banskej Bystrice, Skalice a Martina pre spolu 145 členov. A ešte do konca tohto roka plánujeme navštíviť Vianočné trhy v Bratislave. Okrem uvedeného sa naši členovia stretávajú aj vo voľnom čase v priestoroch klubu. 
           
Ďakujeme mestu Sereď a želáme všetkým pracovníkom najmä veľa zdravia a dúfame, že s podporou môžeme rátať aj v roku 2024.