Včelári sereďského spolku a včelárenie v regióne Sereď v roku 2023

Včelári sereďského spolku a včelárenie v regióne Sereď v roku 2023

Občania a občianske združenia     Karin Kapustová    
Rok 2023 bol pre Sereďský spolok včelárov Juraja Fándlyho opäť bohatý na aktivity pre našich členov ako aj verejnosť.
Vďaka zanieteniu našich členov pre včelárstvo a všetko s ním súvisiace a vďaka finančnej podpore z Mesta Sereď nás verejnosť mohla stretnúť na mnohým miestach a podujatiach. 
 
Počas celého kalendárneho roka mohli obyvatelia mesta Sereď stretať našich členov pri výsadbe stromov a ich zalievaní v oblasti Strednočepeňského ramena. Do aleje pribudlo začiatkom roka niekoľko vtáčích búdok, 6 líp a 15 agátov, takže naši zanietení členovia uvítali pri polievaní všetkých 72 vysadených stromčekov pomoc dobrovoľníkov a sympatizantov s našimi aktivitami.
 
Prednáška s názvom Sladký život včelárov spojená s besedou o živote včiel a o včelích produktoch obohatila tento rok februárový program Denného centra pre seniorov v Seredi.
 
Naša členská základňa sa stretla tradične tretiu februárovú sobotu. V Dome kultúry v Seredi sme spoločne hodnotili predošlý včelársky rok, plánovali aktivity do nového roka, vypočuli si prednášku o možnostiach ako zlepšovať svoju prácu na včelnici, prijali nových členov, potešili gratuláciou našich jubilantov a samozrejme podelili sme sa so svojimi pozorovaniami, skúsenosťami a poznatkami z celoročnej práce so včelami.
 
24.4.2023 sme prijali pozvanie zo ZŠ J. A. Komenského v Seredi na oslavu Dňa Zeme. Členovia nášho spolku sa podieľali na realizácii stanovišťa, ktoré bolo venované hmyzu, opeľovačom a zvlášť včelám, aby s deťmi rozprávali o dôležitosti včiel pri opeľovaní a o ich význame pre zachovanie biodiverzity.
K deťom z materskej školy sme sa vybrali v posledný deň školského roka. Navštívili sme MŠ Podzámsku v Seredi, aby sme deťom hravou formou priblížili život vo včeľom spoločenstve.  
 
12. augusta 2023 sme sa za novými poznatkami a zážitkami vybrali na exkurziu do Smoleníc a Naháča. Zúčastnili sme sa komentovanej prehliadky včelej záhrady a výrobne medoviny v spoločnosti Včelco a návštevou fary v Naháči sme si uctili pamiatku osobnosti Juraja Fándlyho, ktorého meno nesie názov nášho spolku.
 
Rok 2023 bol bohatý taktiež na výstavy. Našich členov, prípadne ich exponáty ste mali možnosť vidieť na výstave ovocia a zeleniny v obci Šintava, Pusté Sady a v obci Šoporňa. Našich členov ste však mohli stretnúť aj na výstavisku Agrokomplex v expozícii Spolku včelárov Slovenska.
Včelári sereďského spolku a včelárenie v regióne Sereď v roku 2023Včelári sereďského spolku a včelárenie v regióne Sereď v roku 2023Včelári sereďského spolku a včelárenie v regióne Sereď v roku 2023Včelári sereďského spolku a včelárenie v regióne Sereď v roku 2023Včelári sereďského spolku a včelárenie v regióne Sereď v roku 2023Včelári sereďského spolku a včelárenie v regióne Sereď v roku 2023Včelári sereďského spolku a včelárenie v regióne Sereď v roku 2023Včelári sereďského spolku a včelárenie v regióne Sereď v roku 2023Včelári sereďského spolku a včelárenie v regióne Sereď v roku 2023Včelári sereďského spolku a včelárenie v regióne Sereď v roku 2023Včelári sereďského spolku a včelárenie v regióne Sereď v roku 2023Včelári sereďského spolku a včelárenie v regióne Sereď v roku 2023