Dvaja študenti Gymnázia V. Mihálika Sereď získali ocenenie Trnavského samosprávneho kraja

Dvaja študenti Gymnázia V. Mihálika Sereď získali ocenenie Trnavského samosprávneho kraja

Školstvo a vzdelávanie     Iveta Tóthová    
 
V priestoroch Záhradnej čitárne Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave odovzdal v utorok 21. novembra Trnavský samosprávny kraj štipendium talentovaným a výnimočným mladým ľudom, ktorí sú študentmi župných stredných škôl.
 
Ocenenie pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva získalo desať študentov za mimoriadne výsledky vo vedomostných a desať v športových úspechoch. Študenti si prevzali župné štipendium vo výške 500 eur, ktoré je nielen poďakovaním za reprezentáciu ale aj motiváciou k ďalšiemu rozvoju. V kategórii vedomostných úspechov získali ocenenie aj dvaja študenti Gymnázia V. Mihálika Sereď.
 
Peter Michal - 1. miesto - Celoštátne kolo súťaže Mladý digitálny Európan Peter Michal je príkladom všestranného žiaka , pravidelne sa zapája do viacerých súťaží, napr. do Matematickej olympiády, do IT súťaže iBobor, Matematický klokan. V poslednom období sa zapája do súťaží, kde môže preukázať svoje vedomosti o EU. V celoslovenskej súťaži Expert dosiahol najvyššiu úroveň ETOP Expert.
 
Aleš Gabriel - 3. miesto v celoštátnom kole Olympiády v NJ v šk. roku 2022/2023 v kat. 2A, 1. miesto v krajskom kole v chemickej olympiády v kat B, 1. miesto v krajskom kole v chemickej olympiády v kat. C Je typom moderného, všestranného študenta. Každoročne sa zapája do CHO, olympiády v NJ, do celoslovenských súťaží Expert, Matematický klokan, iBobor.
 
(foto: GVM Sereď)
 
 
Dvaja študenti Gymnáziua V. Mihálika Sereď získali ocenenie Trnavského samosprávneho krajaDvaja študenti Gymnáziua V. Mihálika Sereď získali ocenenie Trnavského samosprávneho krajaDvaja študenti Gymnáziua V. Mihálika Sereď získali ocenenie Trnavského samosprávneho kraja