17. ročník KH “Aká si my krásna, ty rodná zem moja...

Školstvo a vzdelávanie     Obchodná akadémia Sereď    
"Projekt realizovaný s finančnou podporou mesta Sereď."
 
Poslednú časť tohtoročného projektu knižných hodov s témou: "Aká si mi krásna, ty rodná zem moja...", sme venovali aktivitám v DSS Sereď. Mesiac október, ktorý bol vyhlásený v decembri 1990 Valným zhromaždením Organizácie spojených národov Mesiacom úcty k starším, nám pripomenul,  že si máme vážiť a ctiť tých skôr narodených, ktorých vlasy striebria šediny a dávať im najavo našu lásku, pochopenie, náklonnosť, úctu a uznanie. 
 
V stredu 25. 10. 2023 žiaci III. A triedy s pani učiteľkou Baranovou navštívili DSS v Seredi. Už predtým sme do  DSS preniesli panely, na ktorých sme propagovali jednotlivé kraje našej vlasti. Tieto sa  rozmiestnili v priestoroch DSS. Na spoločnom posedení žiakov a klientov DSS sme si najprv prezreli pripravené prezentácie o všetkých krajoch SR. Žiaci počas prezentácie porozprávali rôzne zaujímavosti o rozličných kútoch SR. Potom sa rozdelili do skupín, v rámci ktorých spolu s klientami DSS riešili pripravené aktivity - hádanky, osemsmerovky, tajničky, doplňovačky. Najväčší úspech mali puzzle a pexesá, prezentujúce prírodné a kultúrne zaujímavosti Slovenska. V spoločných rozhovoroch si hlavne tí skôr narodení zaspomínali, ktoré miesta ešte za mladi navštívili a aké životné príhody sa k nim viažu. Bolo to veľmi milé stretnutie, plné dobrej nálady, emócií a humoru, ktoré rovnako obohatilo klientov DSS aj žiakov. Dozvedeli sme sa zase niečo nové o niektorých miestach našej krásnej krajiny.
 
Starší ľudia sú našimi dobrými priateľmi, častokrát trpezlivými učiteľmi, radi nás vypočujú a poradia nám, keď si sami nevieme rady a strácame pôdu pod nohami.  Vďaka svojim celoživotným skúsenostiam a nadobudnutým poznatkom sú pre nás mladších dobrým príkladom, životnou oporou a zdrojom múdrosti. Ak ich dokážeme trpezlivo počúvať, zistíme, že sa máme od nich stále čo učiť, a že sa s nami vždy majú o čo podeliť. Určite spríjemníme život im a obohatíme si aj ten náš.