Všetci spolu.

Všetci spolu.

Sme vďační, že aj v tomto kalendárnom roku 2023 sa nám podarilo zrealizovať množstvo aktivít. Medzi ne patria aj kultúrne aktivity nášho združenia OZ GOEL v spolupráci s OZ Komunita Eden v Seredi. Veríme, že umenie je neoddeliteľnou súčasťou nášho života. Počas našich stretnutí sa snažíme predovšetkým o vytvorenie priestoru pre komunitný život a práve umenie je veľmi dobrým mostom. Už dlhé roky organizujeme pravidlené neformálne stretnutia, ktoré sú doprevádzané miestnou kapelou, nasleduje príhovor pozvaného, alebo miestneho rečníka a následne máme spoločné agapé. Počas stretnutí máme vystavené aj obrazy od miestnych maliarov. Touto cestou sa ešte raz chceme poďakovať mestu Sereď za pomoc a podporu aj v mene všetkých, ktorí tieto naše stretnutia pravidelne navštevujú. Tešíme sa na roky, ktoré sú pred nami.
Projekt bol realizovaný s finančnou podporou mesta Sereď.
Všetci spolu.Všetci spolu.Všetci spolu.Všetci spolu.