Šport nás baví.

Šport nás baví.

Jednou z kľúčových aktivít, ktorej sa naše občianske združenie v spolupráci s OZ Komunita Eden venuje, sú mladí ľudia a tímové športy. V roku 2023 sme mali niekoľko spontánnych, ale aj plánovaných turnajov najmä v basketbale. Basketbal je pre nás šport, pri ktorom máme možnosť budovať vzťahy, tímovú spoluprácu a vďaka basketbalu môžeme vytvárať miesto, kde si môže prísť zašportovať ktokoľvek. Či už sú to ľudia, ktorí sa aktívne venujú športom, ľudia, ktorí hrávajú iba reakreačne a taktiež aj ľudia, ktorí možno hrali basketbal veľmi dávno. Častokrát sa nám stáva, že sa k nám pridajú rôzni mladí ľudia zo sídliska, čomu sa vždy veľmi tešíme. Aj toto vnímame ako príležitosť budovať nové vzťahy. Tieto aktivity boli realizované s finančnou podporou mesta Sereď a aj vďaka tejto podpore si môžeme spoločne osvojovať hodnoty aktívneho trávenia voľného času spoločne, podporovať športového ducha každého individuálne a spoznávať zábavu.
Šport nás baví.Šport nás baví.Šport nás baví.Šport nás baví.