Voda z verejného vodovodu v Seredi zatiaľ pitná nie je!

Mestský úrad     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MsÚ Sereď    
Primátor mesta Ondrej Kurbel sa dnes, 17.11. informoval u prevádzkovateľa verejného vodovodu v meste, Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s., o výsledkoch rozborov vody. Vzorky boli odoberané včera. 
 
Prevádzkovateľ informoval, že kvalita vody zatiaľ nedosahuje výsledky zodpovedajúce kvalitám pitnej vody! Preto stále platí, že voda z verejného vodovou je len úžitkovej kvality! Pripomíname, že o vhodnosti vody na pitie bude ZSVS infomovať samostatne! 
 
Mesto opakuje možnosti využívania pitnej vody zadarmo: 
Obslúžite sa v areáli Mestskej polície Sereď na Jesenského ulici, Na ulici Spádová č. 1144 a na adrese Legionárska 1127 (v budove Naša domová správa, s.r.o. - vchod zozadu). 
Zdroj: https://www.seredskenovinky.sk/clanok/2023-11-15-mesto-spristupnil-tri-mestske-studne-pitna-voda-bude-k-dispozicii-do-odvolania 
 
Cisterny s úžitkovou vodou:
Veľká mobilná cisterna je odstavená pri Kauflande na ulici Cukrovarská.
 
Tri stále cisterny s úžitkovou vodou sú k dispozícii nasledovne:
1. Ihrisko Horný Čepeň 
2. Kino Nova – parkovisko 
3. Ulica I.Krasku – Poliklinika.