AKTUALIZOVANÉ: Vodovod je už napúšťaný vodou, na pitie však zatiaľ vhodná nie je! Cisterny pristavia do týchto lokalít

AKTUALIZOVANÉ: Vodovod je už napúšťaný vodou, na pitie však zatiaľ vhodná nie je! Cisterny pristavia do týchto lokalít

Mestský úrad     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MsÚ Sereď    
Dnes pred deviatou hodinou rannou bol primátor mesta informovaný, že poruchu na vodovodnom potrubí sa Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. (správcovi infraštruktúry) podarilo odstrániť a začal s napúšťaním vodovodnej siete mesta. Na pitie táto voda zatiaľ vhodná nie je! O vhodnosti bude správca informovať samostatne!
 
Vodárenská spoločnosť začína s preplachovaním potrubia, pristúpi k rozborom vody a k hygienickej kontrole nezávadnosti. Až po týchto krokoch bude Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. informovať verejnosť o tom, že môžu začať vodu z vodovou využívať aj na pitie. Do tej doby bude voda iba úžitkovej kvality!
 
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. v súčinnosti s mestom Sereď od dnes až do odvolania pripravila tri statické cisterny s úžitkovou vodou. Táto voda bude po prevarení vhodná aj na pitie a informácia bude umiestnená aj na pristavených cisternách.  
 
Tri cisterny budú umiestnené nasledovne:
1. Ihrisko Horný Čepeň
2. Kino Nova – parkovisko
3. Priemyselná zóna - Amazon
 
ZSVS a.s. žiada občanov, ak zistia, že sa kapacity cisterny vyprázdnili, aby ich hneď kontaktovali na telefónne číslo, ktoré bude uvedené na cisterne. Cisterny budú k dispozícií do odvolania, mimo času, kedy budú doplňať svoje kapacity. 
Podľa informácií ZSVS sú už cisterny na stanovištiach. V prípade potreby a informácií je možné kontaktovať vodárne aj na 031 789 4810.
 
Zároveň bude po meste jazdiť mobilná cisterna s úžitkovou (vhodná na pitie po prevarení), ktorá bude mať nasledovné stanovištia.
 
1. Spádová  – parkovisko pri Hutníku                                     12.00 – 12. 45 hod.      18.00 – 18.45 hod.
2. Sídlisko Fándlyho + Meander – parkovisko Kaufland      13.00 – 13.45 hod.       19.00 – 19.45 hod.        00.00 hod. zostane stáť do rána.                   
3. Sídlisko Novomestská + Mlynárska – trhovisko               14.00 – 14.45 hod.       20.00 – 20.45 hod.
4. Námestie republiky – pred veľkou Jednotou                     15.00 – 15.45 hod.       21.00 – 21.45 hod.
5. Komenského sídlisko – parkovisko pri špeciálnej ZŠ      16.00 – 16.45 hod.       22.00 – 22.45 hod.
6. Parkovisko poliklinika                                                            17.00 – 17.45 hod.       23.00 – 23.45 hod.
 
ZSVS a.s. žiada občanov, ak zistia, že sa kapacity cisterny vyprázdnili, aby ich hneď kontaktovali na telefónne číslo, ktoré bude uvedené na cisterne. 
 
Mesto Sereď si dovoľuje upozorniť verejnosť, že mesto nie je správcom vodovodnej infraštruktúry. Jej správcom je Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Akékoľvek náklady na údržbu, opravy a chod zabezpečuje Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Tá je povinná v prípade takýchto situácií zabezpečiť náhradné zásobovanie obyvateľov pitnou a úžitkovou vodou. Mesto v súčasnej situácii v súčinnosť so Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. zabezpečuje prísun pitnej a úžitkovej vody. 
 
 
foto: MsÚ
AKTUALIZOVANÉ: Vodovod je už napúšťaný vodou, na pitie však zatiaľ vhodná nie je! Cisterny pristavia do týchto lokalítAKTUALIZOVANÉ: Vodovod je už napúšťaný vodou, na pitie však zatiaľ vhodná nie je! Cisterny pristavia do týchto lokalítAKTUALIZOVANÉ: Vodovod je už napúšťaný vodou, na pitie však zatiaľ vhodná nie je! Cisterny pristavia do týchto lokalítAKTUALIZOVANÉ: Vodovod je už napúšťaný vodou, na pitie však zatiaľ vhodná nie je! Cisterny pristavia do týchto lokalítAKTUALIZOVANÉ: Vodovod je už napúšťaný vodou, na pitie však zatiaľ vhodná nie je! Cisterny pristavia do týchto lokalít