Mesto sprístupnilo tri mestské studne, pitná voda bude k dispozícii do odvolania

Mesto sprístupnilo tri mestské studne, pitná voda bude k dispozícii do odvolania

Mestský úrad     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MsÚ Sereď    
Aktuálne boli v meste Sereď sprístupnené tri mestské studne, z ktorých si viete nabrať pitnú vodu pre svoje potreby až do odvolania.
 
Obslúžite sa v areáli Mestskej polície Sereď na Jesenského ulici, Na ulici Spádová č. 1144 a na adrese Legionárska 1127 (v budove Naša domová správa, s.r.o.).
 
foto: MsÚ
Mesto sprístupnilo tri mestské studne, pitná voda bude k dispozícii do odvolaniaMesto sprístupnilo tri mestské studne, pitná voda bude k dispozícii do odvolaniaMesto sprístupnilo tri mestské studne, pitná voda bude k dispozícii do odvolaniaMesto sprístupnilo tri mestské studne, pitná voda bude k dispozícii do odvolaniaMesto sprístupnilo tri mestské studne, pitná voda bude k dispozícii do odvolaniaMesto sprístupnilo tri mestské studne, pitná voda bude k dispozícii do odvolania