Vernisáž výstavy obrazov pod názvom „Moja cesta, Blanka Kästová – Burgerová"

Vernisáž výstavy obrazov pod názvom „Moja cesta, Blanka Kästová – Burgerová"

Umenie a literatúra     Iveta Tóthová    
 
V galérii Mestského múzea v Seredi sa 10. novembra 2023 konalo slávnostné otvorenie výstavy obrazov pod názvom „Moja cesta, Blanka Kästová – Burgerová“. Podujatie ponúklo jedinečný pohľad do sveta farieb, tvarov a emócií.
 
Akademická maliarka Blanka Kästová Burgerová sa objavila na výtvarnej scéne začiatkom 80-tych rokov 20.storočia. Patrí k významným autorom moderného slovenského výtvarného umenia. Jej diela sa nachádzajú vo viacerých galériách a súkromných zbierkach. Žije a tvorí v Seredi. Obrazy Blanky Kästovej – Burgerovej pôsobia dynamicky, oživujú prírodné scenérie, mestské kúty či zátišia. Umelkyňa má svoj vlastný nezameniteľný maliarsky rukopis. Využíva techniku olejomal'by, ale nevyhla sa ani kresbe, grafike, keramike a iným technikám. Inšpiráciu nachádza vo všetkom, čo ju obklopuje, predovšetkým v prírode, v mestskom živote aj v medziľudských vzťahoch. Jej diela nie sú len statickými obrazmi ale autorka nimi otvára okno do svojej duše.
 
Vernisáž otvorila vedúca múzea Mária Diková. Ďalej sa slova ujala kurátorka výstavy Iveta Lenická, ktorá o akad. maliarke ďalej povedala: „Plné, žiarivé farby napovedajú, že autorka má vrúcny vzťah k prírode, k ľud'om, k životu. Venuje sa aj klasickým žánrom ako zátišie, krajinomal'ba, figurálna tvorba, ale vedy v kontexte svojho vlastného osobitého stvárnenia reality, ktorá zanecháva svoju emóciu.“
 
Na otvorenie výstavy prijal pozvanie aj primátor Ondrej Kurbel, ktorý v krátkom príhovore povedal, že mestské múzeum je v súčasnosti ostrovom kultúry v meste. Vyjadril presvedčenie, že do budúcna nebude iba týmto pomyselným  ostrovom, ale že tu vyhudujeme maják, ktorým sem prilákame rôznorodú kultúru. Tá má totiž v meste Sereď svoje miesto a mala by sa rozširovať.
 
Hudobným hosťom večera bolo saxofónové duo v podaní Dagmar Melicherovej a Emmy Aurélie Čőlleovej. Výstava potrvá do 27. januára 2024  a každému kto ju navštívi ponúkne nielen vizuálny  ale aj emocionálnym zážitok.
Vernisáž výstavy obrazov pod názvom „Moja cesta, Blanka Kästová – BurgerováVernisáž výstavy obrazov pod názvom „Moja cesta, Blanka Kästová – BurgerováVernisáž výstavy obrazov pod názvom „Moja cesta, Blanka Kästová – BurgerováVernisáž výstavy obrazov pod názvom „Moja cesta, Blanka Kästová – BurgerováVernisáž výstavy obrazov pod názvom „Moja cesta, Blanka Kästová – BurgerováVernisáž výstavy obrazov pod názvom „Moja cesta, Blanka Kästová – BurgerováVernisáž výstavy obrazov pod názvom „Moja cesta, Blanka Kästová – BurgerováVernisáž výstavy obrazov pod názvom „Moja cesta, Blanka Kästová – BurgerováVernisáž výstavy obrazov pod názvom „Moja cesta, Blanka Kästová – BurgerováVernisáž výstavy obrazov pod názvom „Moja cesta, Blanka Kästová – BurgerováVernisáž výstavy obrazov pod názvom „Moja cesta, Blanka Kästová – BurgerováVernisáž výstavy obrazov pod názvom „Moja cesta, Blanka Kästová – BurgerováVernisáž výstavy obrazov pod názvom „Moja cesta, Blanka Kästová – BurgerováVernisáž výstavy obrazov pod názvom „Moja cesta, Blanka Kästová – BurgerováVernisáž výstavy obrazov pod názvom „Moja cesta, Blanka Kästová – BurgerováVernisáž výstavy obrazov pod názvom „Moja cesta, Blanka Kästová – BurgerováVernisáž výstavy obrazov pod názvom „Moja cesta, Blanka Kästová – BurgerováVernisáž výstavy obrazov pod názvom „Moja cesta, Blanka Kästová – BurgerováVernisáž výstavy obrazov pod názvom „Moja cesta, Blanka Kästová – BurgerováVernisáž výstavy obrazov pod názvom „Moja cesta, Blanka Kästová – BurgerováVernisáž výstavy obrazov pod názvom „Moja cesta, Blanka Kästová – BurgerováVernisáž výstavy obrazov pod názvom „Moja cesta, Blanka Kästová – BurgerováVernisáž výstavy obrazov pod názvom „Moja cesta, Blanka Kästová – BurgerováVernisáž výstavy obrazov pod názvom „Moja cesta, Blanka Kästová – BurgerováVernisáž výstavy obrazov pod názvom „Moja cesta, Blanka Kästová – BurgerováVernisáž výstavy obrazov pod názvom „Moja cesta, Blanka Kästová – BurgerováVernisáž výstavy obrazov pod názvom „Moja cesta, Blanka Kästová – BurgerováVernisáž výstavy obrazov pod názvom „Moja cesta, Blanka Kästová – BurgerováVernisáž výstavy obrazov pod názvom „Moja cesta, Blanka Kästová – Burgerová