Nové vybavenie škôlky na ulici D. Štúra za vyše 60-tisíc eur

Nové vybavenie škôlky na ulici D. Štúra za vyše 60-tisíc eur

Školstvo a vzdelávanie     Iveta Tóthová    
 
V novembri 2021 bola Materská škola D. Štúra rozšírená o dve nové triedy s kapacitou 44 miest. Cieľom mesta Sereď ako zriaďovateľa bolo zvýšenie potenciálu prijímania detí v predškolskom veku na kvalitné predprimárne vzdelávanie. Mesto na tento projekt získalo nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.
 
Až dva roky trvalo kompletne dokončiť vybavenie kuchyne a priestorov materskej školy novým nábytkom. Prečo tomu tak bolo odpovedá poverená vedúca oddelenia ŠRKaŠ na MsÚ Silvia Kováčová: „Verejné obstarávania na dodanie zariadenia kuchyne a vybavenia materskej školy nábytkom sme začali realizovať ešte v roku 2021. Proces bol dvakrát neúspešný, nakoľko sa neprihlásil žiadny dodávateľ, čo bolo spôsobené kovidovými opatreniami, nedostatkom na trhu a dlhým dodacími lehotami. Nakoniec sme boli nútení pristúpiť k úprave špecifikácií dodávaných tovarov, ktoré musel odsúhlasiť riadiaci orgán operačného programu. Až piate opakovanie VO bolo úspešné. Aby dve nové triedy mohli fungovať, mesto dočasne riešilo zariadenie nevyhnutným vybavením zo svojich zdrojov.“
 
Na zabezpečení vybavenia sa podieľalo viacero dodávateľov. Dodaný tovar musel spĺňať požadované kvalitatívne parametre a úžitkové vlastnosti. Náklady na zariadenie kuchyne predstavujú čiastku 39 000 € a nábytok 20 100 €. Výška spolufinancovania mestom bude známa po skončení kontroly procesu VO. „Realizáciou projektu budeme môcť požiadať MŠVVŠ SR o vyradenie výdajnej školskej jedálne a následné zaradenie plnohodnotnej jedálne, v ktorej sa budú pripravovať jedlá a nebude potrebné ich prevážať zo susednej budovy,“  dodáva S. Kováčová.
 
Nové vybavenie kuchyne zahŕňa napr. plynový sporák, chladničku, mrazničku, univerzálny robot, mikrovlnnú rúru a ďalšie zariadenie. K čistému prostrediu prispeje aj nová pračka, sušička a mangel. Zakúpený bol aj sektorový nábytok, stoly so stoličkami, vybavenie šatne, jedálenská zostava a sklápateľné ležadlá.
Zástupkyňa materskej školy Jarmila Matisová na záver uviedla: Na toto dokončenie a vybavenie tried, spální a šatní sme už netrpezlivo čakali. „Môžem povedať, že sme spokojní všetci. Nielen zamestnanci ale predovšetkým deti, ktoré majú možnosť navštevovať modernú materskú školu s veľkorysými priestormi zariadenými novým nábytkom.“
Nové vybavenie škôlky na ulici D. Štúra za vyše 60-tisíc eurNové vybavenie škôlky na ulici D. Štúra za vyše 60-tisíc eurNové vybavenie škôlky na ulici D. Štúra za vyše 60-tisíc eurNové vybavenie škôlky na ulici D. Štúra za vyše 60-tisíc eurNové vybavenie škôlky na ulici D. Štúra za vyše 60-tisíc eurNové vybavenie škôlky na ulici D. Štúra za vyše 60-tisíc eurNové vybavenie škôlky na ulici D. Štúra za vyše 60-tisíc eurNové vybavenie škôlky na ulici D. Štúra za vyše 60-tisíc eurNové vybavenie škôlky na ulici D. Štúra za vyše 60-tisíc eurNové vybavenie škôlky na ulici D. Štúra za vyše 60-tisíc eurNové vybavenie škôlky na ulici D. Štúra za vyše 60-tisíc eurNové vybavenie škôlky na ulici D. Štúra za vyše 60-tisíc eurNové vybavenie škôlky na ulici D. Štúra za vyše 60-tisíc eur