Primátor Ondrej Kurbel: majitelia bývalého Milexu už čistia pozemky, zabezpečujú kroky k jeho uzatvoreniu a v hre je aj demolácia ruiny

Primátor Ondrej Kurbel: majitelia bývalého Milexu už čistia pozemky, zabezpečujú kroky k jeho uzatvoreniu a v hre je aj demolácia ruiny

Mestský úrad     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MsÚ Sereď    
Pomaly, ale isto sa niektoré veci posúvajú vpred. Na pracovnom stretnutí so spolumajiteľmi pozemkov a torza po bývalej pýchy Serede, budovy Milexu, sa primátor Ondrej Kurbel dohodol na zabezpečení celého areálu a bol informovaný o postupnom čistení priestranstiev. Súkromní majitelia po rokoch, kedy komunikácia s mestom nebola ideálna, uvažujú nad postupným zhodnotením a investovaním do svojich nehnuteľností. 
 
Prvé stretnutie primátora Serede s libanonsko-slovenským spolumajiteľom, sa uskutočnilo v prvej polovici tohto roka. Už na ňom sa pohli prvé ľady. Primátor vtedy objasnil majiteľovi problémy, ktoré Seredi a jej obyvateľom vznikajú prítomnosťou zdevastovanej budovy a neudržiavaného areálu Milex. Získal vtedy prísľub, že spolumajiteľ zabezpečí vyčistenie, zabezpečenie a monitoring areálu.
 
S upratovaním pozemku sa už začalo. „Jednou z dlhoročných tráum nášho mesta je aj chátrajúci areál bývalého závodu Milex.  Počas posledných rokov pozemok a objekty len chátrali a stali sa tak živnou pôdou pre pôsobenie rôznych negatívnych živlov. Neskôr si tento areál vyhliadli spoločnosti, ktoré sa tu nelegálne zbavili svojho odpadu.  Majiteľ spoločnosti Milex prešiel k činom a v súčasnosti prebieha čistenie pozemku od týchto odpadov za pomoci ťažkých mechanizmov,“ uviedol primátor Serede Ondrej Kurbel.
 
Majiteľ už podniká kroky aj k príprave postupnej demolácie všetkých budov, k jeho zabezpečeniu proti nelegálnemu vstupu na pozemky a riešeni osadenie kamerového systému. Ohlásil, že si pred prípadným investovaním do zveľadenia pozemkov nechajú vypracovať plán rozvoja svojho územia, ktorý budú s mestom Sereď konzultovať.
 
„Na osobnom stretnutí ma majiteľ ubezpečil, že jeho prvoradým cieľom je zaistenie bezpečnosti, odstránenie nebezpečných odpadov, ktoré do areálu nečierno navážali iné subjekty, zamedzenie ďalšiemu vstupu zo strany tretích osôb, ako aj riešenie objektov, ktoré v súčasnosti poskytujú úkryty pre viaceré nebezpečné živly.  Je v jeho záujme, aby sa o jeho mene nešírili naďalej dezinformácie a má záujem s mestom komunikovať. Vnímam, že aktívne rieši problémy, na ktoré som poukázal. Jeho kroky chápem ako úprimné pochopenie traumy mesta a verím v pokračovanie pozitívnej spolupráce,“ vyjadril sa primátor.
 
O ďalšom využití strategicky situovaného pozemku, sa majitelia chcú baviť s novým vedením mesta Sereď. „Súkromní vlastníci pozemkov si uvedomujú, že ich nehnuteľný majetok je situovaný naozaj významne. Rešpektujem súkromné vlastníctvo a zároveň vítam prísľub majiteľa rešpektovať aj záujmy mesta Sereď, ktoré sú rozvojového charakteru. Podstatné je pokračovať v začatých pozitívnych rokovaniach a modelovať také scenáre rozvoja, ktoré budú obojstranne výhodné,“ uzavrel primátor Kurbel.
 
foto: autor
Primátor Ondrej Kurbel: majitelia bývalého Milexu už čistia pozemky, zabezpečujú kroky k jeho uzatvoreniu a v hre je aj demolácia ruinyPrimátor Ondrej Kurbel: majitelia bývalého Milexu už čistia pozemky, zabezpečujú kroky k jeho uzatvoreniu a v hre je aj demolácia ruinyPrimátor Ondrej Kurbel: majitelia bývalého Milexu už čistia pozemky, zabezpečujú kroky k jeho uzatvoreniu a v hre je aj demolácia ruinyPrimátor Ondrej Kurbel: majitelia bývalého Milexu už čistia pozemky, zabezpečujú kroky k jeho uzatvoreniu a v hre je aj demolácia ruinyPrimátor Ondrej Kurbel: majitelia bývalého Milexu už čistia pozemky, zabezpečujú kroky k jeho uzatvoreniu a v hre je aj demolácia ruinyPrimátor Ondrej Kurbel: majitelia bývalého Milexu už čistia pozemky, zabezpečujú kroky k jeho uzatvoreniu a v hre je aj demolácia ruinyPrimátor Ondrej Kurbel: majitelia bývalého Milexu už čistia pozemky, zabezpečujú kroky k jeho uzatvoreniu a v hre je aj demolácia ruiny