Zdravotno-preventívny deň v Dennom centre pre seniorov

Zdravotno-preventívny deň v Dennom centre pre seniorov

Zdravie     Iveta Tóthová    
 
Iniciatíva pravidelne zorganizovať zdravotno-preventívny deň určený seniorom je skvelým krokom, kedy sa ľudia vo vyššom veku bez stresujúcej návštevy lekára dozvedia dôležité telesné hodnoty. Pracovníčky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Galante tentoraz navštívili Denné centrum pre seniorov vo štvrtok 9. novembra a záujemcom odmerali  hodnoty tlaku, cukru a močoviny v krvi. Vysvetlili seniorom čo ich namerané parametre znamenajú a v prípade väčšej odchýlky im bola odporúčaná návšteva lekára. Odborníčky zároveň poskytli odpovede na rôzne otázky týkajúcich sa zdravia, životného štýlu či aktívnej staroby.
 
Zdravotno-preventívny deň v Dennom centre pre seniorovZdravotno-preventívny deň v Dennom centre pre seniorovZdravotno-preventívny deň v Dennom centre pre seniorovZdravotno-preventívny deň v Dennom centre pre seniorovZdravotno-preventívny deň v Dennom centre pre seniorovZdravotno-preventívny deň v Dennom centre pre seniorovZdravotno-preventívny deň v Dennom centre pre seniorovZdravotno-preventívny deň v Dennom centre pre seniorovZdravotno-preventívny deň v Dennom centre pre seniorovZdravotno-preventívny deň v Dennom centre pre seniorovZdravotno-preventívny deň v Dennom centre pre seniorov