Novým hlavným kontrolórom mesta Sereď sa na najbližších šesť rokov stal JUDr. Miloš Klenovič

Novým hlavným kontrolórom mesta Sereď sa na najbližších šesť rokov stal JUDr. Miloš Klenovič

Mestský úrad     Iveta Tóthová    
 
Poslanci mestského zastupiteľstva na mimoplánovanom rokovaní dňa 9.11.2023 tajným hlasovaním volili nového kontrolóra mesta Sereď.
 
Lehoty
 
Súčasná kontrolórka Mgr. Zuzana Horváthová bola na tejto pozícii  od  01.04.2003. Posledné šesťročné funkčné obdobie jej uplynulo dňa 1. apríla 2021. Táto lehota sa ale z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na Slovensku (v súvislosti s ochorením Covid-19 ) dňa 12.03.2020 prerušila. Opätovne začala plynúť po dátume odvolania mimoriadnej situácie, t. j. od 16.09.2023.  Od tohto dňa sa funkčné obdobie hlavnej kontrolórky predĺžilo až do uplynutia ďalších 60 dní.
 
Vyhlásenie voľby
 
Mestské zastupiteľstvo voľbu hlavného kontrolóra mesta Sereď  vyhlásilo 26.9.2023 a zároveň zriadilo dočasnú komisiu pre posúdenie doručených žiadostí na čele s predsedom JUDr. Martinom Takáčom. Predpoklady na výkon funkcie boli: ukončené minimálne stredné vzdelanie, bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.
 
O funkciu hlavného kontrolóra prejavili záujem piati kandidáti:
 
- Bogárová Emília, Bc.,
- Dobosová Petronela, PhDr., Mgr., MBA,
- Horváthová Zuzana, Mgr.,
- Chynoradská Eva, Ing.,
- Klenovič Miloš, JUDr.
 
Priebeh voľby
 
Kandidáti boli na rokovanie zastupiteľstva pozvaní s možnosťou osobnej prezentácie. Tú využili len traja z nich. Poslanci volili kontrolóra tajným hlasovaním zakrúžkovaním jedného kandidáta.
 
Na ďalšie 6 ročné volebné obdobie zvolili za  hlavného kontrolóra mesta s počtom 11 hlasov  JUDr. Miloša Klenoviča. Ten v príhovore poďakoval poslaneckému zboru za prejavenú dôveru a vyjadril presvedčenie, že bude svoju prácu plniť svedomite a zodpovedne, tak aby bola vždy posudzovaná k spokojnosti poslancov.
 
Odchádzajúca kontrolórka Z. Horváthová v záverečnej reči poďakovala poslancom za spoluprácu a zablahoželala svojmu nástupcovi k zvoleniu do funkcie.
 
V poslaneckom zbore pribudne nový poslanec
 
Pracovný pomer kontrolóra je stanovený na plný pracovný úväzok s nástupom od 15.11.2023. Keďže je funkcia kontrolóra nezlúčiteľná s funkciou poslanca, na poslaneckú stoličku po M. Klenovičovi zasadne po zložení sľubu v poradí ďalší kandidát na poslanca s najvyšším počtom získaných hlasov v komunálnych voľbách.
 
foto: Z. Slahučková
 
Novým hlavným kontrolórom mesta Sereď sa na najbližších šesť rokov stal JUDr. Miloš KlenovičNovým hlavným kontrolórom mesta Sereď sa na najbližších šesť rokov stal JUDr. Miloš KlenovičNovým hlavným kontrolórom mesta Sereď sa na najbližších šesť rokov stal JUDr. Miloš KlenovičNovým hlavným kontrolórom mesta Sereď sa na najbližších šesť rokov stal JUDr. Miloš KlenovičNovým hlavným kontrolórom mesta Sereď sa na najbližších šesť rokov stal JUDr. Miloš KlenovičNovým hlavným kontrolórom mesta Sereď sa na najbližších šesť rokov stal JUDr. Miloš KlenovičNovým hlavným kontrolórom mesta Sereď sa na najbližších šesť rokov stal JUDr. Miloš KlenovičNovým hlavným kontrolórom mesta Sereď sa na najbližších šesť rokov stal JUDr. Miloš KlenovičNovým hlavným kontrolórom mesta Sereď sa na najbližších šesť rokov stal JUDr. Miloš KlenovičNovým hlavným kontrolórom mesta Sereď sa na najbližších šesť rokov stal JUDr. Miloš KlenovičNovým hlavným kontrolórom mesta Sereď sa na najbližších šesť rokov stal JUDr. Miloš KlenovičNovým hlavným kontrolórom mesta Sereď sa na najbližších šesť rokov stal JUDr. Miloš Klenovič