Lampiónový sprievod škôlkárov

Lampiónový sprievod škôlkárov

Školstvo a vzdelávanie     Materská škola Komenského    
Materská škola, elokované pracovisko Komenského B, Sereď zorganizovala dňa 6.11.2023 II. ročník lampiónového sprievodu. Akcia prebehla v pokojnej,  radostnej a príjemnej atmosfére a bola pre zúčastnených príležitosťou spoločne  prežiť pekný večer a zároveň  sa lepšie spoznať.  Veríme, že z lampiónového sprievodu, športových i kreatívnych aktivít si detičky  i ostatní zúčastnení odniesli krásne zážitky. 
Lampiónový sprievod škôlkárovLampiónový sprievod škôlkárovLampiónový sprievod škôlkárovLampiónový sprievod škôlkárovLampiónový sprievod škôlkárovLampiónový sprievod škôlkárov